Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Hackspetten

Skapad 2020-02-06 07:22 i Tallsättra förskola Österåker
Förskola
Matematik

Innehåll

 

 

Varför (läroplansmål)

barnet ska lära sig /förmå sig att använda matematiska formler att undersöka,reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

Förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängd, mönster, antal, ordningstal, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

Förmåga att urskilja, uttrycka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

 

 

Syfte:

 Barnen ska få en inblick i matematiken.

Mål:

 barnen ska få kännedom om klockans hel och halv timme, lösa mattekluringar, reflektera kring matematik och använda sina sinnen motoriskt och visuellt, använda känsel och få uppdrag.

När?

 två dagar i veckan och under spontana undervisningstillfällen.

Hur?

 i mindre grupper, helgrupp eller spontana gruppkonstellationer.

Hur ser vi att barnen lär sig?

 Genom dokumentationer, samtal med barnen och reflektion  tillsammans. Vi kan även se det i barnens lek och skapande. Dokumentationen sker genom bild och film på unikum.

vem eller vilka

 Alla barn på Hackspetten ska ta del av undervisningen under ledning av förskollärare och genomföras av hela arbetslaget.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: