Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dinosauriers liv

Skapad 2020-02-06 08:04 i 224591 Förskolan Spåret Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Dinosauriers liv, hur de levde? vad åt de? vilka var de? vad hette de?

Innehåll

 

Projektfråga - Vad är en dinosauries liv?

 

 

·         VAD: (Innehåll)

       Barnen har ett intresse för dinosaurierna på förskolan och bygger gärna hus till dem, där de kan bo och få äta. Detta intresse ska vi vidare utveckla och ge barnen en större förståelse för vad en dinosaurie är, vad de heter? Hur de levde? Hur föds en dinosaurie? Lever de än idag? Osv. 

 

·         VARFÖR? (Syfte)

 

 Detta är för att bygga en förståelse för att det funnits andra som bott här på vår planet, att även få en språkutveckling och en möjlighet att lära sig nya begrepp. Även att kunna leva sig in i andras värld och få en djupare förståelse för de andra. Vi kommer även träna mycket på tal- och språkutveckling.  

·         HUR? (Metod)

 • Genom att vi går till biblioteket och lånar olika böcker om dinosaurier.  

 • Genom filmer studerar hur dinosaurier rör sig och låter, även hör vad de heter? 

 • Röra oss som dinosaurier hur rör sig en dinosaurie?  

 • Skapa i lera och annat material tillsammans med barnen olika dinosaurier och deras värld. Från ägget till fullvuxen dinosaurie. 

 • Avslutning genom att gå till Naturhistoriska museet med barnen och titta på från dinosauriernas tid till vår tid. 

·         VEM?

 

Dokumenterande sker löpande via text, bilder, video och skapande så det kommer både ske gemensamt med barnen och pedagoger, och enbart pedagoger.  Vi pedagoger ska skapa oss en förkunskap om dinosaurier så att vi kan lättare tillsammans med barnen beskriva dinosaurier. Eftersom att många av dinosauriernas namn är olika och krångliga att uttala så måste vi har en förförståelse för de olika namnen. 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: