Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Likabehandlingsarbete Lexby förskolor 2020 Kotten

Skapad 2020-02-06 08:44 i Lillegårds förskola Partille
Förskola
Vår vision Vi har en förskola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vi intar ett normkreativt perspektiv där vi strävar efter att synliggöra normer, ifrågasätta normer och granska vår egen position. Alla känner sitt värde och upplever sig som en tillgång i gruppen. Vi arbetar för att stärka barns självkänsla, respekt och tilltro till sig själv och andra. Med god självkänsla och en tro på sitt eget värde är man väl rustad att möta olikheter.

Innehåll

Mål
Stärka barnens självkänsla. Med god självkänsla och en tro på sitt eget värde är man väl rustad att möta olikheter.
Insats
Vi kommer att reflektera kring hur olika förhållningssätt kan påverka självkänslan och få inspiration till sätt att agera som stärker den.
Vi kommer att utveckla vår kompetens kring barns lek. Vi arbetar aktivt med att låta barnen utveckla sin lekkompetens.


För att göra skillnad i det dagliga arbetet kommer Likabehandlingsansvarigs uppdrag vara att hålla likabehandlingsarbetet levande. Detta görs bland annat genom dilemmasamtal i arbetslagen. Här i denna planering dokumenterar arbetslaget sina samtal och sin process.

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: