👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mål- och träningsplanering

Skapad 2020-02-06 09:14 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Idrott och hälsa
Den bästa träningen är den som blir av. Träningsplanering är ett verktyg som hjälper dig att nå de mål du har satt upp för din träning. I detta arbetsområde kommer du själv att sätta upp ett mål och skriva en träningsplanering som du ska genomföra och utvärdera.

Innehåll

   Vi vet att man mår bra av träning. För att träning ska bli en del av din vardag är det viktigt att hitta något som passar just dig. Vad du       gör är inte det viktiga, det viktiga är att du gör någonting alls. 

I det här arbetsområdet kommer du får lära dig hur du kan planera, genomföra och utvärdera din träning. 

Vi kommer att arbeta med kondition genom intervaller och uthållighetsträning. Vi kommer också att prata om vikten av uppvärmning och återhämtning. Under lektionernas gång kommer du att få bekanta dig med en hel del begrepp, några nya men många kommer du att känna igen. 

Syfte

Syftet är att du ska utveckla en förståelse kring hur du planerar, genomför och utvärderar din träning.

Dina mål i idrott och hälsa 

 • Att lära dig att sätt upp mål och utifrån dessa planera och genomföra träning
 • Att kunna utvärdera aktiviteter och egna upplevelser, samt föra ett resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Undervisning

Du kommer att få ta del av en föreläsning om mål- och träningsplanering. På passen kommer vi att arbeta både praktiskt och teoretiskt. Du kommer få arbeta med att skapa egna mål och göra en träningsplanering utifrån dina uppsatta mål. Du kommer att få genomföra din träningsplanering vecka 10. 

Bedömning  

Du kommer bli bedömd i två olika delar. Dels hur du sätter dina mål och planerar din träning samt hur du utvärderar din aktivitet och resonerar hur aktiviteten påverkan hälsa och fysisk förmåga.

Bedömning mål/träningsplanering: v. 9.

Bedömning utvärdering och resonemang: v. 11.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Kondition och träningsplanering

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Mål & plan för träning
Eleven har för tillfällen otillräckliga kunskaper inom detta område.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Aktiviteter, hälsa & förmåga
Eleven har för tillfällen otillräckliga kunskaper inom detta område.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.