Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordiska språk

Skapad 2020-02-06 09:19 i Söderskolan Falkenberg
Vi kommer att arbeta med norska, danska, isländska och finska.
Grundskola 6 Svenska
Våra grannländers språk kan vi se som syskonspråk till vår egen svenska. Kan vi egentligen förstå vad personer som talar norska, danska, isländska och finska säger?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

Känna till drag av de nordiska språken.

Kunna ge exempel på språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.

 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma din förmåga att...

 

 

-  ge exempel på likheter och skillnader inom de nordiska språken.

-  genom att läsa en text föra ett resonemang om vilket språk texten är skriven på.

- avslutning med en liten test på vad eleven lärt sig 

 

Undervisning och arbetsformer

Du kommer att bla få arbeta med att:

- skriva anteckningar till muntliga genomgångar/filmer

- läsa olika sorters texter från på olika språk

- lyssna till texter skrivna på olika språk.

- samtala kring vårt eget språk, samt våra närliggande språk .

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: