Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk ÅK 7

Skapad 2020-02-06 09:24 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 7 Matematik
Under den här perioden (v.6-v.9) kommer att arbeta med tal i bråkform. Vi kommer att addera, subtrahera, multiplicera och dividera bråktalen.

Innehåll

 

 

 

6

Täljare, nämnare, MGN,

förkortning

förlängning

Addition, subtraktion

MGN

Lösa problem med addition och subtraktion med bråkform

Fokusera på redovisningarna i uppgifterna.

Göra resonemangs-

uppgifter, några  gemensamt och några enskilt

Matteappen

RB6

7

Täljare, nämnare, MGN,

förkortning

förlängning

Multiplikation

Division 

Lösa problem med addition och subtraktion med bråkform

Fokusera på redovisningarna i uppgifterna.

Göra resonemangs-

uppgifter, några  gemensamt och några enskilt

Matteappen

RB7

8

Prov

Prov

Prov

Prov

Prov

Prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematiska förmågor

E
C
A
Begrepp
Kunna förstå och använda de begrepp vi har gått igenom
Se sambandet mellan de olika begreppen och kunna växla mellan dem
Förstå och använda begreppen i, för dig, nya situationer
Metod
Använda de metoder vi har gått igenom på enkla uppgifter
På ett säkert sätt använda metoderna vi har gått igenom
Använda metoderna i, för dig, nya situationer
Problemlösning
Lösa enkla matematiska problem
Lösa matematiska problem som kräver mer än ett steg för att lösa
Lösa för dig obekanta problem med hjälp av det du lärt dig
Kommunikation
Begripligt redovisa hur du kommer fram till dina resultat
Tydligt och matematiskt redovisa hur du kommer fram till dina resultat
Tydligt och matematiskt redovisa hur du kommer fram till dina resultat så att vem som helst kan förstå hur du har löst problemet
Resonemang
På ett enkelt sätt kunna förklara samband och rimlighet
På ett matematiskt sätt kunna förklara samband och rimlighet
På ett matematiskt sätt kunna förklara samband och rimlighet så att vem som helst förstår ditt resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: