Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion: Hinduism & Buddhism

Skapad 2020-02-06 11:05 i Vallåsskolan Halmstad
Hinduism och Buddhism
Grundskola 6 Religionskunskap
Människor lever med och uttrycker sin religion på olika sätt. Religionen påverkar samhället och dess värderingar. Kunskap om olika religioner skapar förståelse mellan människor. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om hinduism och buddism samt möjlighet till att reflektera kring likheter och skillnader med de religioner som du tidigare läst om (kristendom, judendomen och islam)

Innehåll

Du ska få reflektera, analysera och resonera kring en rad olika frågor (förmågor)

 •  resonera kring likheter och skillnader mellan världsreligionerna
 •  visa samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar inom hinduismen och buddhismen.
 •   resonera om hur livsfrågor och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor.

 

Följande innehåll kommer du att få ta del av (centralt innehåll)

 •  ritualer, levnadsregler, heliga platser och rum finns i hinduismen och Buddhismen
 •  centrala tankegångar finns bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i religionerna?
 •  Begreppen religion och  livsåskådning
 •  Synen på kärlek och vad man tror händer efter döden inom hinduismen och buddhismen?

 Hur ska vi lära oss detta? (Arbetssätt)

 • Vi läser texter tillsammans ur  PULS Religion
 • Vi reflekterar och diskuterar kring det vi läser (EPA= enskilt, i par och alla tillsammans.
 • Vi tittar på filmer som knyter an till det vi arbetar med ex. Världsreligioner en översikt, UR:s Världens fest
 • I samband med genomgångar och filmer gör vi tankekartor.
 • Vi arbetar med uppgifter i par eller i grupp till Puls eller ur Mitt dokument

 

Hur kommer det du lärt dig att bedömas?

 •  Du får visa din förmåga att resonera kring vad religion kan betyda för olika människor genom att  utveckla dina tidigare resonemang skriftligt/muntligt.
 •  Du kommer att få ett litet test där du bl.a. ska redogöra för likheter och skillnader mellan världsreligionerna när det gäller levnadsregler, ritualer, heliga rum och platser).

  

Viktiga ord som du ska kunna kring arbetsområdet

religion

tro

världsåskådning

ateist

moral

Hinduismen

monoteistisk= många gudar, Brahma, Shiva, Vishnu, Kali, Ganesha

grundare:  finns ingen!

viktig person: Mahatma Ghandi

ritualer: bön, Oum, offrar, meditation, yoga, rökelse, mantra

högtider: Diwali, Holi, barnets födelse, bröllop, begravning

levnadsregler:  Karma, kastsysyemet, Dharma, kretslopp, återfödelse

heliga platser: Varanasi,Ganges

heliga rum: tempel, altare 

heliga skrifter: Bhagavadgita, Vedaböckerna, Upanishaderna

religiösa symboler: lotusblomman

specialister/andliga ledare: Guru

Buddhismen

monoteistisk= många gudar, Brahma, Shiva, Vishnu, Kali, Ganesha

grundare:  Siddharta Gautama=Buddha

ritualer: bön, Oum, offrar, meditation, yoga, rökelse, mantra

högtider: Vesakfesten (Buddhadagen)  Dharmadagen, barnets födelse, bröllop, begravning, munk på prov

levnadsregler: Den åttafaldiga vägen, De fyra ädla sanningarna, Nirvana

heliga platser: Varanasi,Ganges

heliga rum: tempel, altare 

heliga skrifter: Tripitaka=de tre korgarna

religiösa symboler: hjulet

specialister/andliga ledare: munkar

 

Uppgifter

 • Religionsarbete

 • Religionsarbete

 • Religionsarbete

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Halmstad Religionskunskap - Kunskapskrav åk 6

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskraven för betyg E - C- A i slutet av årskurs 6.
 • Re   analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • Re   analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • Re   reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • Re   resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • Re   söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: