👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia åk 5

Skapad 2020-02-06 12:59 i Söderskolan Falkenberg
Grundsärskola 4 – 6 Samhällsorienterande ämnen
I det här arbetsområdet ska vi träna på att förklara tidsperioder genom att placera ut olika bilder i rätt ordning med hjälp av en tidslinje.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • jämföra och fundera kring olika historiska personer, händelser och tidsperioder.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • med hjälp av tidslinjer förklara någon tidsperiod vi arbetar med samt resonera kring forntiden.
 • använda olika begrepp som hör till historia, tex namnen på tidsperioderna samt före och efter.

Hur ska det bedömas?

 • Lägga ut bilder, namn och händelser i rätt ordning med hjälp av en tidslinje.

Undervisning och arbetsformer

 • Titta på filmer.
 • Träna på att lägga ut bilder och namn i rätt ordning med hjälp av en tidslinje. 
 • Läsa/lyssna på texter.
 • Träna på begrepp som före, efter osv.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer.
  SO  4-6
 • Forntiden och hur den kan iakttas i vår tid genom spår i naturen. Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder. Barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under forntiden.
  SO  4-6
 • Tidslinjer. Begreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  4-6
 • Kunskapskrav
 • Med hjälp av tidslinjer visar eleven på någon tidsperiod och bidrar till resonemang om forntiden.
  SO  E 6
 • Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  E 6