Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsumentekonomi år 9 VT-20

Skapad 2020-02-06 13:06 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Konsumentens roll i samhället. dina rättigheter och skyldigheter som konsument.
Grundskola 9 Hem- och konsumentkunskap

Arbetsområdet konsumentekonomi handlar om din ekonomi och dina rättigheter och skyldigheter som konsument. Hur ska du undvika att bli en missnöjd konsument och vad gör du om det t.ex. är fel på en vara.

Innehåll

Till dig som elev:

Du kommer att få lära dig hur du blir en smart konsument som känner till dina rättigheter och skyldigheter samt hur du kan undvika att hämna i ekonomiskt trubbel.

Arbetsområdet

Mål

Du ska bli en medveten konsument som känner till dina rättigheter och som kan undvika fällor som kan drabba konsumenten.

Arbetssätt

 • läroboken som uppslagsverk
 • konsumentverkets och kronofogdemyndigheternas hemsidor
 • Hallå konsument, samtal, föreläsningar och självstudier

Redovisningsform

Du bedöms kontinuerligt under de samtal som förs under lektionerna, Ett skriftlig arbete som du gör på lektionstid..

Arbetet skriver du v.6 på hemkunskapslektionen.

Läs s. 133-147 , ej s.140-141 i hk-boken, tänk på vad vi pratat på under lektionerna och Hallå konsument.  Era grupparbeten finns i Classroom, Mer info finns på classroom

 

Bedömning

Se matris

Till dig som lärare:

Texten i avsnittet LÄRARE är riktad till pedagoger och ska därför innehålla uttryck och termer direkt kopplade till LGR 11

Syfte

Citat från kursplanerna Lgr-11. Här kan du som lärare hämta begreppen från kursplanerna i olika ämnen under rubriken SYFTE..

Övergripande mål och riktlinjer

Beskriver undervisningens inriktning - citat från Lgr-11 kap 2

Centralt innehåll

Citat från kursplanerna Lgr-11. Här kan du som lärare hämta begrepp från de olika ämnenas kursplaner under rubriken CENTRALT INNEHÅLL.

Kunskapskrav

Citat från kursplanerna Lgr-11. Här kan du som lärare hämta begrepp från de olika ämnenas kursplaner - KUNSKAPSKRAV.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang.
  Hkk  7-9
 • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
  Hkk  7-9
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk
HKK-Konsumentekonomi

Konsumentens roll i samhället

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Konsekvenser för privatekonomin
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Rättigheter och skyldigheter
Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra utvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Eleven kan beskriva och föra välutvecklade resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: