👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vilka konstruktioner håller och varför?

Skapad 2020-02-06 13:20 i Testförskola Alingsås
Förskola
Barnen har under en tid visat stort intresse för att bygga både inom och utomhus, vi startar nu vårt tema "Vilka konstruktioner håller och varför?

Innehåll

Syfte 

Vilka konstruktioner håller och varför? Utifrån barnens intressen vi vill väcka nyfikenhet och förståelse för konstruktion och enkla matematiska begrepp genom att utforska vad det är som gör att olika konstruktioner håller ihop.

 

 

Mål

 

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  • Lpfö 18
    Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

 

 

Nuläge

Flera barn utforskar hur högt och stort de kan bygga innan det rasar

Vi hoppas kunna skapa nyfikenhet så att barnen vid temats slut har fått experimentera och prova olika konstruktioner och vad som kan tänkas göra att de håller eller ej och att de fått nya begrepp och förståelse kring några matematiska begrepp. Vi vill också att de utvecklar sin förmåga att samarbeta och beskriva och berätta för varandra såväl analogt som digitalt.

Vi som pedagoger kommer läsa Mia Mylesand "Bygg och konstruktion" för att hitta inspiration med material att tillföra i byggrummet. Vi kommer också att projicera på väggen för att inspirera barnen  i sitt byggande.

 

Genomförande 

Vi använda projektor och visa på olika byggnader. Låta barnen rita teckningar och fundera hur de skulle kunna bygga dem - låta barnen tillsammans fundera på lösningar

Se till att det finns olika material att bygga och sammanfoga med

Vi dokumenterar genom att fota och filma och använder dessa dokumentationer som uppstart för att se hur vi kan gå vidare tillsammans med barnen nästa gång.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
    Lpfö 18