👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Kroppen/Munnen

Skapad 2020-02-06 13:28 i Svalans förskola Kristianstad
Förskola
Fortsättning på temat Kroppen. Nu har vi pratat om tänderna och går vidare med smaken.

Innehåll

Innehåll 

Barnens ålder: 3-5 år

Syfte: Barnen ska utveckla förståelse för tänderna, tungans och smakernas syfte i vår kropp.

Genomförande: Vi kommer låta barnen prova smakerna salt, sött och surt vid första tillfället. Vid andra tillfällen kommer det ske smaktest med och utan näsans luktsinne och även med hjälp av citron, grape och apelsin.

Dokumentation: Foto från våra aktiviteter sätts upp på vår dokumentationsvägg. 

 

Utvärdera: Vid arbetslagsplanering.

Resultat: 

 

Analys: 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18