👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi lär oss om hajar!

Skapad 2020-02-06 13:32 i Sommarlust förskola Kristianstad
Förskola
Barnen i barngruppen har visat ett stort intresse för hajar och tillsammans ska vi lära oss mer om hajar. Vi ska bli experter!

Innehåll

Nuläge

De äldre barnen i barngruppen har börjat visa ett stort intresse för hajar. De är nyfikna och ställer frågor och ber om att få se bilder och videoklipp på hajar. 

Förskolans prioriterade mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla
"förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem".

Konkretisering av mål

 • Barnen har fått vara delaktiga i olika beslutsfattande

Hur/Metod

Ur det sociokulturella perspektivet (Vygotskij) är samspel och kommunikation grundläggande för att skapa ett lärande. De äldre barnen har visat ett stort intresse för hajar och tillsammans ska vi lära oss mer om de olika hajarna och deras utmärkande egenskaper och vad som skiljer dem olika hajarna åt. Några av barnen har undrat hur snabb en haj är? Hur vassa tänder har dem? Vad äter dem? Varför heter dem som dem gör? Detta och mycket mer ska vi försöka undersöka och lära oss mer om tillsammans. Vi kommer sedan befästa det teoretiska på olika sätt, bl.a genom skapande, detta i enlighet med Deweys perspektiv på lärande "learing by doing". 

Barnen har visat störst intresse för vithajen och därför är det den haj vi kommer börja läsa och lära oss mer om. Därefter följer en lista barnen har gjort på andra hajar som de vill lära sig mer om. 

Konkretisering av undervisning

 • Barnen har visat intresse för ämnet och lyft det, främst vid matsituationer, då dem ställt frågor och bett om att få kolla på bilder samt videoklipp. Ett intresse vi pedagoger tagit tillvara på genom att ha det som tema en dag i veckan. 
 • Vi kommer läsa lättare faktaböcker om HAJAR och sedan skapa något kring det vi läst för att befästa det teoretiska mer konkret.
 • Vi kommer även läsa olika skönlitterära böcker om HAJAR som finns tillgängliga i appen Polyglutt.
 • Vi kommer sjunga sånger om hajar och använda oss av flera estetiska uttryckssätt

Dokumentationsmetoder

 • Samtal med barnen
 • Fotografering 
 • Videoklipp
 • Instagram
 • En gemensam faktabok barnen själva skapat text och bilder till med stöd av pedagog.

Uppföljning och pedagogisk dokumentation

Slutligen får barnen sammanställa illustrationer och text som får utgöra en faktabok om olika HAJAR.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18