👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Muntligt anförande (sv1)

Skapad 2020-02-06 13:36 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Svenska
Vi ser Rapports årskrönika för 2019. Du väljer en händelse och uttrycker dina tankar och åsikter om händelsen i ett förberett tal inför en grupp. Obs! Du kan också välja ett ämne som inte nämns i årskrönikan.

Matriser

Sve
Sv1 Muntligt anförande

Muntligt anförande

F
E
C
A
Innehåll
Eleven presenterar en aspekt av Rapports årskrönika 2019 eller ett eget valt ämne. Eleven uttrycker någon egen tanke om sitt ämne, t.ex. en värdering, en egen åsikt eller en egen erfarenhet.
Innehållet är tydlig anpassat till temat. Innehållet är väl utvecklat.
Innehållet ger nya, relevanta perspektiv på det valda ämnet, t.ex. i förhållande till temat eller den eventuella källa eleven använt..
Disposition och sammanhang
Anförandet är sammanhängande och begripligt. Anförandet är någorlunda anpassat till det givna tidsomfånget om 4 min (dvs. ca 3 min. eller mer).
Anförandet har en tydlig struktur med utbyggd samt passande inledning och avslutning. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget om 4 minuter (dvs. ca 3-6 min.).
Anförandet är väldisponerat genom väl fungerande inledning och avslutning samt balans mellan olika innehållsdelar. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget om 4 minuter (dvs. ca 3-6 min.).
Språk och stil
Språket är begripligt, dvs. sådant att åhörarna kan förstå anförandets innehåll utan alltför stor ansträngning.
Språket är ledigt, dvs. talspråkligt snarare än skriftspråkligt. Stilen är anpassad för situationen, dvs. tillräckligt formell för ett anförande men också sådant att den passar publiken.
Eleven använder väl fungerande formuleringar. Stilen är anpassad för situationen, dvs. tillräckligt formell för ett anförande men också sådant att den passar publiken.
Framförande
Framförandet sker med viss säkerhet och eleven etablerar viss kontakt med åhörarna, t.ex. med hjälp av blicken och övrigt kroppsspråk. Det presentations -tekniska hjälpmedlet hanteras med viss säkerhet.
Framförandet sker med viss säkerhet och eleven etablerar viss kontakt med åhörarna, t.ex. med hjälp av blicken och övrigt kroppsspråk. Det presentations-tekniska hjälpmedlet stödjer och tydliggör anförandet.
Framförandet är säkert och eleven använder har god kontakt med åhörarna. Det presentations-tekniska hjälpmedlet är väl integrerat i anförandet.