👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering, åk 5, vt 2020

Skapad 2020-02-06 13:46 i Furudals skola Rättvik
Grundskola F Slöjd
Brodera sashiko - japanskt broderi efter egen symbol

Innehåll

Planering åk 5 

Sashiko – brodera på japanskt vis 

 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt. Genom undervisningen ges eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form och funktion. Uppgiften ger eleverna inblick i slöjd från andra kulturer. Eleverna lär sig olika symbolers betydelse och har som uppgift att tänka ut en egen symbol som de sedan ska göra en skiss på. Eleverna gör en planering där de beskriver sin idé, material mm. Därefter broderar de sin symbol på ett tyg, det kan bli en kudde, väska mm. 

 

Eleverna ska brodera med förstygn och följa en arbetsinstruktion. Eleverna ska planera, utveckla och genomföra en idé till färdig produkt. De dokumenterar sin arbetsprocess muntligt eller i slöjdboken/dagboken i slutet på varje lektion. 

 

Centralt innehåll 

Eleverna får undervisning om: 

  • Textil. Materialens egenskaper dess användningsområden och kombinationsmöjligheter 
  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert sätt. 
  • Några former av hantverkstekniker. Begrepp som används i samband med tekniken. 
  • Två- och tredimensionella skisser, mönster, arbetsbeskrivning och hur de ska läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar. 
  • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur arbetsprocessen samverkar i en helhet.  
  • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter. 
  • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, t ex loggbok.