👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Referat

Skapad 2020-02-06 14:06 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Grundskola 9 Svenska
Hur återberättar man det viktigaste i en text med egna ord, utan att plagiera? Vi lär oss om referatets syfte, disposition och innehåll.

Innehåll

Mål

Målet med arbetet är att du ska lära dig att kunna skriva referat. Du ska utveckla din förmåga att ta ut det viktigaste i något du lyssnat till/läst samt din förmåga att skriva en text korrekt och enligt genrens normer.

Undervisning och genomförande

Vi inleder med att gå igenom och studera vad ett referat är och vilka kännetecken texttypen innehåller. Vi diskuterar innebörden av termer som referatannonsering, referatmarkörer och citat samt tränar på att använda oss av dessa. Vi läser tillsammans texter, exempelreferat och går igenom en stödstruktur. Ni tränar i par på att skriva ett referat och ni ger även feedback på ett kamratpars referat.

Du lyssnar till "P3 dokumentär" och läser en artikel  om John Hron och antecknar för att sedan göra ett referat på egen hand med hjälp av dina anteckningar. Denna uppgift bedöms.

Bedömning

Du redovisar att du känner till genren  i diskussioner, när du ger respons på kamraters texter samt när du skriver och bearbetar ett eget referat.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Referat

Läsa

E
C
A
• sammanfatta
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

Skriva

E
C
A
• skriva olika slags texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
• skriva sakprosa
Sammanställningarna kännetecknas av enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
-Referat av handlingen -Viss information saknas -Onödig information som ej behövs för helheten -Källan ej korrekt angiven -Bristfällig styckeindelning
-Kort referat av handlingen, med fokus på huvudhandlingen. -Viss information saknas -Källan korrekt angiven -Enstaka referatmarkörer -Relativt väl fungerande styckeindelning
-Kort referat av handlingen, med fokus på huvudhandlingen -Källan korrekt angiven -Flera referatmarkörer -Väl fungerande styckeindelning