👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9 Material - råvara - produkt

Skapad 2020-02-06 14:17 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Planering för råvaruförädling åk 8
Grundskola 7 – 9 Kemi Teknik
Utifrån världens naturtillgångar och Sveriges naturresurser diskuteras livscykeln av olika material, produkter, processer vid framställning, förbrukning och återvinning. Miljöpåverkan i de olika stegen belyses.

Innehåll

Syfte

De mål från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Centralt innehåll

Koppla de punkter i det centrala innehållet som berörs.

Undervisningen

Vi arbetar med detta arbetsområdet på följande vis: De första lektionerna blir en presentation av olika material samt begreppen resurser, produktion, avfall, återvinning, återanvändning, livscykel. Vi kommer även att arbeta med hur miljön på olika vis påverkas i olika processer. Arbetsområdet avslutas med ett skriftlig provtillfälle då du ska ta ställning till materialval med tanke på naturresurser, möjlighet till återvinning/återanvändning, miljöpåverkan
 

Bedömning

Bedömning enligt matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.
  Ke  7-9
 • Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.
  Ke  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.
  Ke  7-9

Matriser

Tk Ke
Matris till området "Från råvara till färdig produkt"

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ta ställning
Du tar ställning genom att rekommendera ett förpackningsmaterial.
Förmåga att använda information
Hur väl du beskriver din produkt och dess livscykel. Processen från råvara till användbar produkt och ev. återvinning. (Ke/Tk)
Du använder den naturvetenskapliga informationen ur faktabladet som stöd i din motivering.
Motivera ett ställningstagande
Du motiverar ditt ställningstagande utifrån en av faktabladets aspekter genom att uppge en fördel med det valda materialet och uppge en nackdel med något av de andra materialen.
Du motiverar ditt ställningstagande utifrån två av faktabladets aspekter genom att jämföra två av de tre materialen och uppge för- och nackdelar med dessa.
Du motiverar ditt ställningstagande utifrån två av faktabladets aspekter genom att jämföra alla tre materialen och uppge för- och nackdelar med dessa.
Förmåga att underbygga resonemang
Ditt resonemang kring människans användning av energi och naturresurser. (Ke)
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön.
Anpassa texten till ett syfte
Du har motiverat ditt ställningstagande och formulerat en enkel text med viss anpassning till syftet.
Du har motiverat ditt ställningstagande och formulerat en utvecklad text med relativt god anpassning till syftet.
Du har motiverat ditt ställningstagande och formulerat en välutvecklad text med god anpassning till syftet.