👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

test Varför gör vi det vi gör på fritidshemmet? (Övergripande planering)

Skapad 2020-02-06 15:18 i Nanny Palmkvist skola Helsingborg
Grundskola F
Tiden på fritidshem handlar om elevens utveckling och lärande, men också omsorg och en meningsfull fritid. Här kan du ta del av sammanfattning av vad vi gör och varför!

Innehåll

 

SYFTE MED VERKSAMHETEN PÅ FRITIDSHEM ÄR ATT...

 • stimulera utveckling och lärande
 • erbjuda en meningsfull fritid
 • utgå från behov, intressen, erfarenheter – men samtidigt ge utmaningar!
 • utgångspunkt för lärande är situationsstyrt och upplevelsebaserat
 • fokus på grupporienterat och kamratrelationer
 • stimulera fantasi, kreativitet och lärande genom lek, rörelse, skapande
 • utveckla identitet
 • utveckla förmåga att samarbeta och kommunicera
 • stimulera och utveckla förmågan att lösa problem 
 • skapa möjlighet för delaktighet, inflytande och ansvar

VILKA FÖRMÅGOR SKA ELEVERNA UTVECKLA GENOM DEN VERKSAMHET VI HAR?

 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
 • utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, och
 • röra sig allsidig

 

VAD GÖR VI PÅ FRITIDSHEMMET? VAD FÖR SLAGS AKTIVITETER?

Vi har fokus på följande innehåll:

 • Språk och kommunikation
 • Skapande och estetiska uttrycksformer
 • Natur och samhälle
 • Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Exempel på aktiviteter:

 • ...