👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstavsljud och begynnelsebokstav

Skapad 2020-02-06 15:28 i Jakobsgårdskolan Borlänge
Eleven kan identifiera de flesta bokstäverna i alfabetet och ska arbeta med bokstavsljud och begynnelsebokstav.
Grundsärskola 1 – 6 Svenska
Eleven läser några ordbilder, identifierar de flesta bokstäverna i alfabetet och ska arbeta med begynnelsebokstav och bokstavsljuden.

Innehåll

Förmågor

Centralt innehåll

Detta ska du lära dig

Du ska lära dig att bokstavsljud bildar ord ,när du kan bokstavsljuden och binder dem tillsammans bildar ljuden ord som du kan läsa.

Detta ska vi arbeta med

 Vi arbetar med korta ljudenliga ord

Vi lyssnar hur bokstavsljuden låter

Vi lyssnar på vilket ljud kommer först

Vi binder i hop två - tre ljud som bildar ord som du känner till

Vi skriver bokstäver och ord som vi lyssnar på (Inprint+ talsyntes)

Vi arbetar med att utöka ditt ordförråd.

Vi arbetar med sandpappersbokstäver, bokstavsljud och begynnelsebokstav.

 

Begynnelsebokstav

Ord

Kunskapskrav

Detta bedöms

Din förmåga att känna igen bokstäver

Din förmåga att uttala bokstavsljuden

Din förmåga att binda ihop 2-3 bokstavsljud till ord

Din förmåga att höra vilken bokstav ordet börjar på

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Ordbilder i närmiljön samt utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och samband mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3