👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska år 7 VT2020

Skapad 2020-02-06 15:33 i Dallasskolan Umeå
En övergripande pedagogisk planering för språkstudier i årskurs 7, Spanska
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk ger nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Innehåll

Syfte för arbetsområde/ämne – Spanska

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk ger nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för ens egna sätt att leva och andras sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang samt att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Genom att studera det spanska språket får du tillgång till en annan värld. Spanska talas idag av cirka 490 miljoner människor, varav 21 länder har det som modersmål, och är ett av de språk som förväntas att växa mycket de närmaste 40 åren. Ta möjligheten att få tillgång till det rika spanska språket och den spanskspråkiga världen genom studier av spanska.

Det andra året med spanskstudier innebär fortsatt arbete med läromedlet Vale 7. Elever i årskurs sju behöver fortfarande utöka sitt ordförråd kraftigt för att känna tillfredställelse med det nya språket. Därför arbetar eleverna med olika områden som är essentiella för utökad förståelse för språket.

Vi inleder terminen med kapitel 12 och kommer fram tills avslutningen att arbete både med bokens kapitel, andra texter och medier i form av exempelvis radioprogram, korta videoklipp etcetera. Detta material hämtas först och främst ifrån UR.

Undervisningens innehåll:Vad?

Grunden till undervisningen baseras på läromedlet Vale 7 och vi kommer genom olika kapitel att arbeta med textbearbetning, grammatik och inlärning av nytt vokabulär. Texterna bearbetas bland annat genom översätta kapiteltexterna från spanska till svenska, på enkel nivå muntligt, men allra helst skriftligt från spanska till svenska.

Kapitel i boken Vale 12-17 behandlar bland annat följande teman:

Klassrumsuttryck. Berätta vad man ska göra i form av användning av futurum, framtid. (Ir+a+infinitiv)
Tala om vädret och jämföra vädret mellan Sverige och Spanien.
Matvokabulär. Hur man beställer på restaurang och talen 50-100. Vad, hur och när spanjorer och latinamerikaner äter. Presens av Ser.
Repetition av kroppsdelar och tala om vad man har ont. Handla medicin. Me duele/duelen – jag har ont och presens av Ir-verb.
Beskriva var någon befinner sig. Förklara hur någon mår och uttrycka att man måste göra något. Tener que- att vara tvungen och presens av estar.
Olika färdmedel och ett besök på en fotbollsarena.

 

Undervisningens innehåll:Hur?

Undervisningen är uppdelad på tre lektioner under en studievecka. Lektionerna har oftast olika huvudfokus och vanligtvis ser det ut som såhär:

På tisdagen är fokus på reception, att lyssna och läsa. På onsdagens lektion är fokus på att att tala, skriva och samtala, det vill säga produktion och interaktion. Fredagens lektion inleds alltid med att läxförhör för att sedan antingen följas av receptions- eller produktionsövningar.

Dock är grundidén med hela undervisningen är att varje lektion bör innehålla följande fem element: lyssna, läsa, skriva, tala och interaktion.

Bedömning

Bedömning sker under hela terminen och först och främst genom:

Aktivitet på lektioner eftersom språk är ett färdighetsämne.

Skriftliga eller muntliga läxförhör varje vecka.

 Verbböjningsprov

Muntliga presentationer

1 Hörförståelseprov

Inlämningar av skrivna texter

1 skrifligt prov som aviseras tre veckor innan provdatum i undervisningen och via plattformen Unikum

Uppgifter

 • Berättelsen om mig

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9