👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Anpassningar i naturen

Skapad 2020-02-06 15:54 i Söderhamns Friskola och Fritids Fristående Grundskolor
Arbetsområde: Anpåassningar i naturen
Grundskola 6 Biologi
Har du tänkt på att naturen är full av hemligheter? Om du stannar upp och lyssnar på fåglarna kommer du att upptäcka något. Alla fåglar sjunger olika och deras sång är ett sätt att prata med varandra. Stora kattdjur som lodjur och leopard kissar på träd för att tala om för andra att de finns där. Deras kissdoft kan betyda att man får gå vidare på egen risk. Vet du hur en blomma i djupaste regnskogen kan få fjärilar och insekter att hitta den? Det och fler hemligheter kommer du att få reda på i det här arbetsområdet.

Innehåll

Undervisningens mål

Mål: 

när du har arbetat med det här kapitlet ska du veta:

 • Hur växter och djur är anpassade till sina miljöer
 • Hur djur kan hitta föda
 • Hur djur kan klara sig från fiender
 • Hur växter kan klara sig från att bli uppätna
 • Vad djur gör för att locka till sig en partner
 • Hur växter eller djur kan utnyttja eller hjälpa varandra
 • Kunna beskriva vad biologisk mångfald är
 • Hur vi människor påverkar och hur vi måste skydda naturen

 Det här kommer vi att arbeta med:

 Anpassningar i naturen. Vi kommer att ta utgångspunkt i Koll på NO 6 kapitel 5 och huvudsakligen arbeta med lärobok och arbetsbok. Vi kommer att komplettera med filmer, böcker, samtal i helklass och mindre grupper.

 Några centrala begrepp:

 • Biologiskt mångfald
 • Polartrakt och tundra
 • Vattenmiljöer
 • Skog / Regnskog
 • Stäpp / Savann
 • Öken 
 • Människans behov och påverkan

 

Bedömning

Jag kommer bedöma dig genom:

 • Arbetet under lektionerna
 • Diskussioner i helklass och mindre grupper
 • Skriftliga redovisningar 
 • Inlämningsuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Bedömningsmatris - Anpassningar i naturen

Utveckla förmågan att...

Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
1
använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekolo­gisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
3
använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Eleven kan beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopp­lingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska sam­ band.
Eleven kan förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven berättar om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Eleven berättar om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Eleven berättar om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.