👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4B

Skapad 2020-02-06 15:58 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Matteborgen 4B
Grundskola 4 Matematik
Matte Direkt Borgen 4B

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Mål

Läroplanens centrala innehåll

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både individuellt och i grupp. Vi kommer att arbeta med matematikboken Matteborgen. Diagnoser görs efter varje kapitel.

Boken tar upp:

 • tidsenheterna: år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
 • datum och almanackan
 • klockan
 • termometern
 • avrundning
 • addition och subtraktion i talområdet 0-10'000
 • vinklar
 • skala, förstoring och förminskning
 • bråk
 • multiplikation
 • kort division

Bedömning

Vad ska bedömas?

 • Din förmåga att använda tidsenheterna: år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund. 
 • Din förtrogenhet med datum och almanackan. 
 • Din förtrogenhet med klockan. 
 • Din förmåga att använda termometern. 
 • Din förmåga att avrunda 
 • Din förmåga att använda addition och subraktion i talområdet 0-10 000 
 • Din förmåga att använda multiplikation med nollor (10, 100, 1000), samt med större tal. 
 • Din förmåga att använda kort division. 
 • Din förmåga att läsa, skriva och storleksordna bråk. 
 • Din förståelse av vinklar. 
 • Din förståelse av skala, samt att förstora och förminska.

Hur ska det bedömas?

Utifrån diagnoser, mattetest och arbetet i klassrummet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matteborgen 4B

Tid
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 6
Jag kan enheterna år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
Jag kan läsa och skriva datum.
Jag kan avläsa klockan och skriva klockslag med siffror.
Jag kan räkna med begreppen tidigare och senare, utifrån ett visst klockslag.
Jag kan räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag.
Jag kan läsa av en tidtabell.
Addition och subtraktion
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 7
Jag kan addera och subtrahera inom talområdet 0-10 000.
Jag kan räkna på ett ungefär med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt.
Jag kan tecknet för "ungefär lika med"
Jag kan använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning.
Geometri
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 8
Jag kan avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig.
Jag kan namnen på olika månghörningar.
Jag kan förstå vad som menas med förstoring och förminskning.
Jag kan förstå och använda skala.
Bråk
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 9
Jag kan läsa och skriva bråk, till exempel 1/2 1/4 1/5 1/10 2/3 5/6 3/8
Jag kan avläsa bilder av bråk.
Jag vet hur många delar det går på en hel.
Jag kan storleksordna bråk, till exempel 1/5 2/5 4/5 och 1/4 1/3 1/2
Multiplikation och division
Detta ska jag kunna efter att ha arbetat med kapitel 10.
Jag kan räkna multiplikation med större tal, till exempel 3 x 4174.
Jag kan räkna med kort division, till exempel 1248/4, 3615/3
Jag kan använda multiplikation och division i textuppgifter och vid problemlösning.