👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent Ma årskurs 7 Vt 2020 Rålambshovsskolan

Skapad 2020-02-06 16:04 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Tal i bråkform, som till exempel 1/2, 1/4, och 1/8 användes långt innan man började räkna med decimaltal. Under medeltiden blev det vanligt att ange räntor och skatter i hundradelar eller procent. Ju mer man lånade, desto mer fick man betala i ränta. Den romerske kejsaren Augustus krävde till exempel 1/10 i skatt när man sålde varor. I det här kapitlet får du lära dig om tal i bråk- och procentform.

Innehåll

Mål: När du har läst kapitlet ”Bråk och procent” ska du kunna:

·         Förstå och kunna förklara vad ett bråk är och när det är lämpligt att använda

·         Jämföra bråk

·         Förlänga och förkorta bråk

·         Göra om flera bråk till samma nämnare

·         Addera, subtrahera, och multiplicera bråk

·         Förklara vad procent är och när det är lämpligt att använda

·         Förklara kopplingen mellan bråkform, decimalform, och procent, samt att kunna använda kunskaperna i beräkningar

·         Att kunna beräkna andelen i procentform och vid förändring

·         Att kunna beräkna delen med huvudräkning och miniräknare

·         Att kunna beräkna det hela, 100%

 

Begrepp att förstå och kunna använda: 

Bråk, täljare, nämnare, bråkform, blandad form, likvärdiga bråk, förlänga bråk, förkorta bråk, enklaste form, procent, procentform, decimalform, andel, delen, det hela, minsta gemensamma nämnare (MGN)

 

Bedömning:

Utifrån kunskapskraven i matematik kommer det att bedömas hur du använder dina ämneskunskaper i tal, skrift och praktiskt arbete (lab).

l  Aktivt deltagande på lektioner, i problemlösningssituationer och laborationer.

l  Prov 16/4