👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden och Östersjöriket Sverige 1500-1700 tal

Skapad 2020-02-06 16:17 i Esperedsskolan Halmstad
Grundskola 5 Historia
Vem var Gustav Vasa? Varför ändrade han så att vi blev protestanter i Sverige? Alla krig under 1600-talet, hur påverkade det människorna i Sverige? Hur kunde man meddela sig med varandra? Varför trodde man att det fanns häxor? Dessa svar ska vi ta reda på under detta temat!

Innehåll

Genomförande: Genomgångar, filmer och diskussioner tillsammans gör att du kan skriva en bok om denna tidsperioden.

Bedömning: Din bok kommer att bedömas utifrån kunskaps och resonemangsmål. De andra målen arbetar vi med vid andra tillfällen på so lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Norden och Östersjöriket Sverige ca 1500-1700

Vasatiden/Stormaktstiden/Karolinertid 1500-1700-talet

Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
KUNSKAPER
KUNSKAPER & FÄRDIGHETER
Eleven har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 1500-1700-talet: - Sveriges framväxt. - Reformationen - Gustav Vasa - Krigen/Soldatliv - Nordens och Östersjöområdets handel och migration - Drottning Kristina
Eleven har GODA kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 1500-1700-talet: - Sveriges framväxt. - Reformationen - Gustav Vasa - Krigen/Soldatliv - Nordens och Östersjöområdets handel och migration - Drottning Kristina
Eleven har MYCKET GODA kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under 1500-1700-talet: - Sveriges framväxt. - Reformationen - Gustav Vasa - Krigen/Soldatliv - Nordens och Östersjöområdets handel och migration - Drottning Kristina
RESONEMANG:
* Orsaker till samhällsförändringar * Orsaker till människors levnadsvillkor. * Konsekvenser av samhällsförändringar * Konsekvenser av människors levnadsvillkor.
Kunna föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under: - Vasatiden - Stormaktstiden Dina resonemang visar på minst EN faktor som är viktig för betydelsen av: *reformationen, *Gustav Vasas makt, *krigen, *postgången *kommunikationerna.
Kunna föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under: - Vasatiden - Stormaktstiden Dina resonemang visar på minst TVÅ faktorer som är viktiga för betydelsen av: * reformationen, *Gustav Vasas makt, *krigen, *postgången *kommunikationerna. * Svaret innehåller NÅGON konkretisering som förtydligar resonemanget
Kunna föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under. - Vasatiden - Stormaktstiden Dina resonemang visar på minst TRE faktorer som är viktiga för betydelsen av: * reformationen, *Gustav Vasas makt, * krigen, *postgången *kommunikationerna. * Svaret innehåller FLERA konkretiseringar som förtydligar resonemanget
Resonemang
Tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra resonemang om varför det finns likheter/skillnader i olika framställningar av historiska personer.
Kunna föra enkla resonemang kring hur Karl XII framställts i olika tider - Dina jämförelser har FÅ och KORTA förklaringar
Kunna föra utvecklade resonemang kring hur Karl XII framställts i olika tider - Dina jämförelser har FLER och LÄNGRE förklaringar
Kunna föra välutvecklade och nyanserade resonemang kring hur Karl XII framställts i olika tider - Dina jämförelser har MÅNGA och LÅNGA förklaringar
SLUTSATSER
- Hur var det att vara man/kvinna/barn under de olika perioderna? Om man tittar på olika brev/dokument.
Använda historiskt källmaterial (brev och andra dokument) för att dra ENKLA slutsatser om människors levnadsvillkor.
-
-