👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 6 Textil sjöjd

Skapad 2020-02-06 17:31 i Östbergaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Åk 6 Textil slöjd

Innehåll

 

Östbergaskoln

 

Terminsplanering VT - 2020                                                    

 

Ämne: Slöjd                                 Klass: 6                                       

 

Vecka

Innehåll

                         Med reservation för ändringar.

 

     2

Genomgång av terminens övergripande lärandemål och uppgifter. Befästa dina kunskaper och utmana dig + Nya och ”gamla” kunskaper + tekniker samt material. Repetition av salen och säkerhetgenomgång. Utgå från dig själv. Börja skissa/rita. Olika inspirations källor. Arbeta vidare med påbörjade uppgifter.

 

     3

 

Vilka tekniker och material kommer jag arbeta med? Vad behöver jag tänka på och planera inför denna termin för att nå bästa möjliga resultat? Efter diskussion, val av lämplig uppgift utifrån varje elev. Skissa/rita av färdiga/egna mönster etc. Tänka på färg och form.   Exempel på olika färdiga saker.

 

     4

 

Genomgång och Repetition av planeringspappret - Det här ska jag göra nästa vecka.  Expert ord Arbeta vidare med sina olika uppgifter.

 

     5

Viktiga saker att tänka på, symaskinen, olika delarna, under- och övertråd, vänster sida m.m. Hur man kan läsa en arbetsbeskrivning.  Arbeta vidare med sina olika uppgifter. Genomgång av olika kulturella inspirationskällor.

 

    -6-

Friluftsdag

 

     7

Repetition av Det här ska jag göra nästa vecka. Läsa arbetsbeskrivningar. Genomgång av att lägga ut mönster på tyg och klippa ut mönsterdelar i tyg.  Fortsatt arbete med sin arbetsuppgift.

 

     8

Redskap. Repetera vad är Bomull. Fortsatt arbete med sin arbetsuppgift.

 

    -9-

Sportlov

 

    10

Betygskriterier. Fortsatt arbete. 

 

    11

Stämma av, hur långt du har kommit och vad har du kvar…?! Håller tidsplanen?  Att göra en arbetsredovisning. Fortsatt arbete.

 

    12

Likheter och olikheter mellan ull och bomull. Fortsatt arbete.

 

    13

Genomgång/repetition av Idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen.   Fortsatt arbete.

 

    14

 

Det här ska jag göra nästa vecka. Håller tidsplanen?   Fortsatt arbete.   

 

  -15-

Påsklov

 

    16

Genomgång av Gamla tekniker och hantverk. Fortsatt arbete.

 

    17

Enskilt betygs prat. Fortsatt arbete och av sluta uppgifterna - arbetsredovisning.

 

   -18 -

Helgdag

 

    19

Enskilt betygs prat. Fortsatt arbete.

 

    20

Vad är Lin och vad kan man göra av det?  Mindre ny arbetsuppgift efter enskild diskussion med läraren.

 

   -21-

Lov

 

    22

Avslutar sina arbeten, arbetsredovisning.

 

    23

Utvärdera enskilt och i grupp terminen som gått.