👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgården, maskiner, djur och grödor.

Skapad 2020-02-06 17:46 i Grundsärskolan Lilla Edet Lilla Edet
Under Vt-2020 kommer vi att arbeta med tema bondgården förr och nu, djur och grödor. Vi arbetar utifrån ett tematiskt arbetssätt och vill på så vis ge eleverna ökad förståelse, skapa nyfikenhet samt lust att lära. Vi utgår ifrån elevernas förkunskaper och frågor kring temat, därefter reflekterar vi kring nya frågeställningar som uppkommer. Eleverna kommer att arbeta både enskilt och i grupp.
Grundsärskola 1 – 9 Naturorienterande ämnen Svenska Vardagsaktiviteter Estetisk verksamhet Samhällsorienterande ämnen Verklighetsuppfattning Kommunikation Bild
Under vt 2020 ska vi arbeta med bondgården, syftet är att utöka kunskapen om bondgårdsdjur, livsmedelsproduktion och grödor från bondgården skillnader och likheter då och nu.

Innehåll

Syftet med undervisningen är att:

Ge dig förutsättningar att få förståelse vad som gäller djur, natur, livsmedel samt skillnader då och nu

 

 Undervisning och arbetsformer

 

 • Du kommer ta del av tankekartor vi gör, för att synliggöra förkunskaper samt lärprocessen om de olika djuren, maskinerna och grödorna.

 • Du kommer titta på olika bondgårdsfilmer.

 • Du kommer att få gå på ”Djurjakt”, leta efter bilder på exv. kossor i klassrummet.

 • Du kommer att få ta del av hur djuren ser ut, olikheter och likheter, vad de olika delarna på djuren heter, bor och äter.

 • Du kommer få ta del av vad vilken mat som kommer från bondgården.

 • Du kommer läsa (självständigt eller med hjälp) om de olika djuren.

 • Du kommer låna, läsa/ titta i böcker  om bondgårdsdjuren.

 • Du kommer att välja ett djur att forska om, söka information i böcker och på internet.

 • Du kommer efter dina förutsättningar skriva ordbilder  samt lära dig tecken i ämnet.

 • Du kommer att efter dina förutsättningar skriva/dokumentera (självständigt eller med hjälp) en kort fakta text samt redovisa den för kamraterna

 • Tillsammans med dina klasskamrater kommer vi sjunga och dramatisera i ämnet samt i bilden/estetiska verksamheten, skapa en bondgård med hjälp av olika material.

 • Du kommer att få prova på att göra smör samt tillaga enkla maträtter med produkter från djuren och våra vanliga grödor.

 • Du kommer att få göra studiebesök på en bondgård   

Konkreta mål

Du ska efter dina förutsättningar:

 • kunna känna igen och namnge några svenska sädesslag och bondgårdsdjur/tamdjur  

 • kunna namnge någon maskin som används på bondgården. 

 • kunna jämföra livet på bondgården förr och nu 

 • kunna skapa med olika material 

 • Dokumentera

.

 

Dina förmågor visar du genom att;

 

 • När du tar del av arbetet i olika former tränar du din kommunikativa förmåga.

 • Du ställer frågor och lyssnar på läraren och kamrater och deltar i samtal om ämnet.

 • Samt när du uttrycker dina tankar och funderingar.  

 • När du använder/lär dig nya ämnesspecifika ord begrepp och symboler att delta i samlingar

 • Din Sociala förmåga tränar du genom att arbeta i grupp

 • Din kognitiva förmåga tränar du genom att använda flera sinnen när du arbetar praktiskt.

 • Enskilt och i grupp tränar du på förmågan att reflektera av det du sett och tagit del av.

 • När du tar del av  film och faktatexter och jämför det med det vi ser i vår närmiljö använder du förmågan att reflektera.

 • När du redovisar hur du tänker samt tar del av hur kamraterna tänker, i valet av din tolkning, övar du din kommunikativa förmåga.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Fotografering och filmande.
  ES  7-9
 • Sång- och danslekar.
  ES  7-9
 • Dramatisering av sånger och berättelser med ljud, musik och rörelse.
  ES  7-9
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  7-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  7-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  7-9
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  KOM  7-9
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på Internet.
  KOM  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  VAA  7-9
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  7-9
 • Likheter och olikheter. Hur föremål kan jämföras, sorteras, kategoriseras utifrån sina egenskaper.
  VEU  7-9
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av digital teknik.
  Bl  1-3
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer.
  SO  1-3
 • Begreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sv  1-3
 • Hur man genomför presentationer inför en eller flera personer. Bilder och annat som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i elevnära källor.
  Sv  1-3
 • Digitala verktyg för ljud- musikskapande samt bildframställning
  ES  7-9