👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 6 Bild

Skapad 2020-02-06 18:02 i Östbergaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Åk 6 Bild

Innehåll

 

Östbergaskol

 

Terminsplanering VT - 2020                                                    

 

Ämne: Bild                                 Klass: 6                                                

 

Vecka

Innehåll

                         Med reservation för ändringar.

 

     2

Repetition av olika typer av Arkitektur Power Point.  Bygga vidare.

 

     3

Arbeta vidare med Arkitektur. Bygga vidare.

 

     4

Arbeta vidare med Arkitektur.

 

     5

Bygga vidare.

 

    -6-

Friluftsdag

 

     7

Avsluta arbetet med Arkitektur.

 

     8

Enskilt arbete!

 

    -9-

Sportlov

 

    10

Powerpoint; Olika perspektiv och bildvinklar +”Stop Motion filmer”  Genomgång av olika perspektiv som fågel-, grod- och normalperspektiv och bildvinklar. Vad är Synopsis? Arbeta med egna synopsis. Tema Oväntat besök!

 

    11

Betygskriterier. Arbeta vidare med Synopsis och Börja planera.

 

    12

Arbeta vidare med ”Stop Motion filmer”  Bygga miljöerna

 

    13

Arbeta vidare med ”Stop Motion filmer”  Bygga miljöerna, Ev. börja prov filma.

 

    14

 

Avsluta arbetet med ”Stop Motion filmer” 

 

  -15-

Påsklov

 

    16

Powerpoint;

Nytt område!  Mötet med olika typer av bilder. Var möter vi bilder? Vilka huvud grupper av bilder omger oss? Vad gör bilderna med oss? Hur sanna är bilderna? Vem gör bilderna? Etc. Välja ut en bild som du blir glad av, en du blir illa till mods av (obehag, ledsen av) Läxa att ta med olika typer av bilder. Reklam, propaganda m.m.

 

    17

Titta på läx bilderna!! Vad påverkar och styr oss när vi tittar och tolkar bilder? Envägs kommunikation och tvåvägskommunikation. Tolkning och analys. Powerpoint; Olika typer av bilder: reklam-, konst-, propaganda-, samhällsinformations-, instruktions- och religiösa bilder.

 

   -18 -

Helgdag

 

    19

Grupp uppgift; Att titta på olika bilder och gruppera dem efter reklam-, propaganda-, konst-, samhällsinformations-, instruktions-, och religiösa bilder. Motivera varför man har grupperat bilderna som man har gjort. Bild och Text; hur stor plats tar bilden respektive texten av utrymmet?

 

    20

Powerpoint; Nyhetsbilder - Propaganda bilder. Vad är en källa? Källkritik? Symbol, varumärke och logotyp.

 

   -21-

Lov

 

    22

Ikon, index och symbol. Skriv- och bilduppgift. Avslutar sina arbeten.

 

    23

Utvärdera enskilt och i grupp terminen som gått, vad som varit bra och mindre bra. Vad bör ändras.