👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

The Environment Wings 8

Skapad 2020-02-06 18:34 i Gränbyskolan Uppsala
Planering för kapitlet Environment i Wings 8
Grundskola 8 Engelska
In this section we will learn about environmental issues. We will study global warming, threats to the environment, why recycling is important and what we can do to impact our environmental foot print. You are going to discuss, write and read about enviroment and issues related to it.

Innehåll

 

Goal:

 • Use and understand words connected with the environment

 • Talk about the environment using words from the texts

 • Discuss what you can do to help

 • Understand the grammar you studied. Use it to speak and write.

How we will work:

 • You will read and listen to texts in section 3

 • You will work with exercises in the workbook

 • You will discuss together in class

 • You will watch a Ted-talk 

 • You will write an essay

 • You will correct and improve your essay based on the feedback you get from your classmate. 

Assessment:

You will be assessed on:

 • You will write two texts: A short story (All summer in a day) and a text where you give suggestions about enviroment

 • Group discussion about the Environment using the mind maps below

 • peer response

 • A debate (p.95  in Workbook)

 Textbook and Workbook

GRAMMAR

Eller i WB eller från detta sida: https://www.allthingsgrammar.com/

Some and Any

Much and Have to

Genitiv

Brukar  och Brukade

Uppgifter

 • Environmental Issues

 • Why Veggie?

 • School strike for climate - save the world by changing the rules | Greta Thunberg | TEDxStockholm

 • Speaking (Use the following mind maps in class)

Matriser

En
Kunskapskrav engelska åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Formulera sig i skrift
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Formulerar sig anpassat
-
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Bearbeta & förbättra
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Diskutera & jämföra
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.