👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit Matematik 2B

Skapad 2020-02-06 18:35 i Forssaängskolan F-6 Borlänge
Grundskola 2 Matematik
Målet är att du ska få repetera och befästa dina kunskaper samt skapa djupare förståelse för de olika räknesätten. Du kommer att få lära dig mer om klockan, multiplikation med tabell 3 och 4, talen 0-1000, geometriska figurer, uppställningar vid addition och subtraktion.

Innehåll

Detta ska du lära dig:

Eleverna ska genom undervisningen utveckla sin förmåga att:

- formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, tex vid problemlösningar. 

- föra och följa matematiska resonemang, tex vid samarbete, gemensamma genomgångar.

-använda matematiska begrepp och se samband mellan begreppen, tex addition och subtraktion, eller addition och multiplikation.

-välja och använda lämpliga matematiska metoder tex utläsa av en instruktion, bild eller räkneberättelse vilket/vilka räknesätt som kan användas.

Favorit matematik:

Kapitel 1. Klockan

 • Klockan hel och halv timma
 • Klockan, kvart i och kvart över
 • Klockan, alla klockslag

Kapitel 2. Multiplikation och problemlösning

 • Repetera multiplikation med 2, 5 och 10
 • Träna multiplikation med 3 och 4
 • Strategier för problemlösning

Kapitel 3. Taluppfattning och huvudräkning

 • Talen 0-1000
 • Positionssystemet, ental, tiotal och hundratal
 • Tal i olika kulturer genom historien
 • Att jämföra och storleksordna tal
 • Addition och subtraktion, huvudräkning i talområdet 0 till 100
 • Addition och subtraktion, huvudräkning i talområdet 0-1000

Kapitel 4. Geometri och mätning

 • Geometriska objekt, punkt, linje och stråle, sträcka och öppen polygon
 • Vinklar
 • Geometriska objekt, månghörningar, rektangel, kvadrat, kub, cirkel och klot
 • Mätning, enheten liter och deciliter

Kapitel 5. Rimlighet, skriftlig huvudräkning

 • Avrundning och rimlighet
 • Addition och subtraktion med uppställning i talområdet 0-1000
 • Enheten meter, kilometer och kilogram
 • Träna multiplikation, uppställning och mätning

Arbetsgång:

 • gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter
 • hjälpa varandra att utveckla strategier vid problemlösning
 • arbeta enskilt och ibland med kamrat i olika matteuppgifter
 • arbeta med praktisk matematik
 • delta i diskussioner
 • spela spel

 

Bedömning:

Du kommer att bedömas på dessa olika sätt:

Formativt under lektioner

Vi kommer genomföra summativa prov under arbetets gång.

Du är aktiv på genomgångar och deltar i diskussioner.

Du är aktiv på lektionerna och deltar i arbetet.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik Favorit 2b

Matris för Matematik vt 2015

Här nedan kan man utläsa var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling utifrån lärarens bedömning.
1
2
3
Klockan
Du kan hel och halvtimmar och är på gång att lära dig om kvartar.
Du kan hel och halvtimmar, kvart i och kvart över och är på gång att lära dig mer.
Du kan den analoga klockan. Du kan både avläsa klockan och själv rita visare på rätt plats efter givna klockslag.
Multiplikation
Du kan med stöd rabbla tabellernas produkter, dvs 2,4,6,8,10 eller 5,10,15,20 eller 10, 20, 30, 40 Du kan med bildstöd räkna ut enkla multiplikationer.
Du kan rabbla tabellernas produkter, dvs 2,4,6,8,10 eller 5,10,15,20 eller 10, 20, 30, 40 Du kan med bildstöd och utan, räkna ut enkla multiplikationer.
Du kan rabbla tabellernas produkter, dvs 2,4,6,8,10 eller 5,10,15,20 eller 10, 20, 30, 40 och har börjat lära dig även andra tabeller. Du kan utan bildstöd räkna ut enkla multiplikationer ur tabellerna 1, 2, 3, 4, 5, och 10.
Samband
Se samband mellan addition och multiplikation
Du kan med stöd räkna uppgifter med både addition och multiplikation med hjälp av bild.
Du kan med bildstöd räkna ut uppgifter med både addition och multiplikation på egen hand.
Du kan räkna ut uppgifter med både addition och multiplikation utan bildstöd.
Problemlösing
Du kan med hjälp välja strategier för att lösa ett problem.
Du kan självständigt välja strategier för att lösa ett problem.
Du kan självständigt välja strategier för att lösa ett problem. Du kan även diskutera och argumentera för vald strategi.
Hundratal, tiotal och ental
Positionssystemet med hundratal, tiotal och ental.
Du är osäker på vad som är hundratal, tiotal och ental.
Du är säker på hundratal, tiotal och ental.
<, > eller =
Större än och mindre än inom talområdet 0-1000
Du kan med stöd bedöma storleksförhållanden och använda symbolerna < > =
Du kan bedöma tals storleksförhållanden och använda symbolerna < > =
Huvudräkning
Addition och subtraktion
Du kan med stöd räkna ut enkla uppgifter med hjälp av huvudräkning inom talområdet 0-1000.
Du kan till viss del självständigt räkna ut uppgifter med hjälp av huvudräkning inom talområdet 0-1000.
Du kan självständigt räkna ut uppgifter med hjälp av huvudräkning inom talområdet 0-1000.
Talmönster
Du kan med stöd uppfatta och fortsätta talmönster.
Du kan oftast uppfatta och fortsätta talmönster.
Du kan med säkerhet uppfatta och fortsätta talmönster.
Geometriska begrepp
Vinkel, sida och hörn Rät vinkel, spetsig vinkel och trubbig vinkel
Du är osäker på skillnaden mellan vinkel, sida och hörn samt rät vinkel, spetsig vinkel och trubbig vinkel
Du kan särskilja vinkel, sida och hörn samt rät vinkel, spetsig vinkel och trubbig vinkel
Geometriska objekt
Namn och egenskaper. Punkt, linje och stråle Sträcka och öppen polygon
Du kan namnge några geometriska objekt samt beskriva några skillnader och samband mellan objekten på ett enkelt sätt.
Du kan namnge flera geometriska objekt samt beskriva några skillnader och samband mellan objekten.
Du kan namnge flera geometriska objekt samt beskriva skillnader och samband mellan objekten på ett utvecklat sätt.
Välja räknesätt
Tolka textuppgifter och välja passande räknesätt.
Du kan med stöd läsa och välja räknesätt.
Du kan självständigt läsa och behöver ibland stöd att välja räknesätt.
Du kan självständigt läsa och välja räknesätt.
Enheter
Längd 1000m = 1km Vikt 1000g = 1kg Volym 10dl = 1l
Du kan med hjälp omvandla och räkna med olika enheter.
Du kan oftast omvandla och räkna med olika enheter.
Du kan med säkerhet omvandla och räkna med olika enheter.
Uppställning
Addition
Du kan räkna ut uppgifter med hjälp av uppställning inom talområdet 0-100 men du är fortfarande osäker på minnessiffra.
Du kan räkna ut uppgifter med hjälp av uppställning inom talområdet 0-100 och är oftast säker på minnessiffra.
Du kan med säkerhet räkna ut uppgifter med hjälp av uppställning inom talområdet 0-100 och använder minnessiffran på rätt sätt.
Uppställning
Subtraktion
Du kan räkna ut uppgifter med hjälp av uppställning inom talområdet 0-100 men du är fortfarande osäker på växling.
Du kan räkna ut uppgifter med hjälp av uppställning inom talområdet 0-100 och är oftast säker på växling.
Du kan med säkerhet räkna ut uppgifter med hjälp av uppställning inom talområdet 0-100 och växlar på rätt sätt.