👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO/SO/Teknik i f.klass

Skapad 2020-02-06 20:09 i Söderhamns Friskola och Fritids Fristående Grundskolor
Grundskola F
I förskoleklassen vill vi väcka intresset för natur, samhälle och teknik på ett lekfullt sätt genom att utforska, uppleva och samtala.

Innehåll

  Dessa delar kommer att ingå i undervisningen för NO, SO och teknik i förskoleklass

 

 • Enkla maskiner; hävstång, kil, hjul och skruv
 • Olika sorters material
 • Vatten och vätskor
 • Luft
 • Kroppen
 • Värdegrund
 • Barns rättigheter
 • Könsroller
 • Förr och nu
 • Källkritik
 • Yrken
 • Trafik
 • Konstruktioner
 • Återvinning och hållbar utveckling
 • Allemansrätten
 • Väder och årstider
 • Träd, växter och djur
 • Rymden
 • Programmering och digitalisering
 • Högtider och traditioner
 • Demokrati och regler

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Gr lgr11  -
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
  Gr lgr11  -
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Gr lgr11  -
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
  Gr lgr11  -
 • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
  Gr lgr11  -
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
  Gr lgr11  -
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
  Gr lgr11  -