👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelsestrategier

Skapad 2020-02-07 07:56 i Vasaskolan Ludvika
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
När du läser och ska förstå olika texter finns det olika strategier som du kan ha nytta av. I detta arbetsområde ska vi fördjupa oss i vilka dessa är genom att läsa tillsammans och ha boksamtal.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • Vi ska lära oss olika läsförståelsestrategier för att utveckla vår läsförståelse. 
 • Vi ska resonera om budskap och relatera detta till egna erfarenheter.

Hur ska vi lära oss detta?

 • Genom att förutspå vad texten kommer handla om
 • Genom att tillsammans skapa inre bilder
 • Genom att vi tillsammans reder ut oklarheter
 • Genom att vi ställer frågor
 • Genom att vi sammanfattar.

Vad som kommer att bedömas:

 • Din förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Hur du får visa vad du kan:

 • Genom att  kommentera och återge några för dig viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar du grundläggande läsförståelse. Dessutom kan du föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till dina egna erfarenheter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
  SvA   3