👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets Bedömningsstöd i taluppfattning VT åk 2

Skapad 2020-02-07 08:15 i Kungsgårdsskolan Säter
Riktmärken för bedömning åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Matematik
Skolverkets bedömningsstöd i taluppfattning VT åk 2. Skriftliga uppgifter.

Innehåll

Matriserna är gjorda utifrån Skolverkets material "Bedömningsstöd i taluppfattning" för åk 1-3.

 

Matriser

Ma
Skriftliga uppgifter åk 2

Lägre nivå (L)
Mellannivå (M)
Godtagbara kunskaper vt åk 2
Högre nivå (H)
Mer än godtagbara kunskaper vt åk 2
Talraden
Jag kan talens grannar (0-30) Uppgift 1
Jag kan talens grannar (0-200) Uppgift 1
Jag kan talens grannar (0-3000) Uppgift 1
Talföljd
Jag kan fortsätta talföljder inom talområdet 0-15 Uppgift 2
Jag kan fortsätta talföljder inom talområdet 0-20 Uppgift 2
Jag kan fortsätta talföljder inom talområdet 0-500 Uppgift 2 , 3
Tallinje
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-20 Uppgift 3
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-100 Uppgift 3
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje inom talområdet 0-1000 Uppgift 4
Dela upp tal
Testas bara på nivå L.
Jag kan dela upp tal inom talområdet 0-10 Uppgift 4
Storleksordna tal
Testas bara på nivå L och M.
Jag kan storleksordna tal inom området 0-50 Uppgift 5
Jag kan storleksordna tal inom området 0-300 Uppgift 4
Beräkna
Jag kan göra beräkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0-20 Uppgift 6, 7
Jag kan göra beräkningar med addition, subtraktion och multiplikation inom talområdet 0-10 Uppgift 5 , 6 , 7
Jag kan göra beräkningar med addition, subtraktion, multiplikation och division inom talområdet 0-1000 Uppgift 5 , 6 , 7
Likhetstecknet
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition (0-10) Uppgift 8
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion (0-10) Uppgift 5 , 6
Jag förstår likhetstecknets betydelse inom addition och subtraktion (0-50) Uppgift 5
Problemlösning
Testas bara på nivå M och H.
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-100, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker. Uppgift 8 , 9
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet 0-1000, samt rita eller skriva och berätta hur jag tänker Uppgift 8 , 9
Skriftliga räknemetoder
Testas bara på nivå H.
Jag kan lösa uppgifter med hjälp av skriftliga räknemetoder samt visa hur jag löser uppgifterna Uppgift 10