👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidning

Skapad 2020-02-07 08:55 i Centralskolan Kristianstad
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi läser tidningen och lär oss skriva egna artiklar.

Innehåll

Vi kommer arbeta med tidningsartiklar och hur en tidning är uppbyggd. 

Syfte

Att kunna hitta i en tidning, både pappersform och digital.

Att kunna uttrycka sig skriftligt och anpassa texten beroende på syftet.

Lärandemål:

Ni ska lära er att hitta i en dagstidning både en i pappersform och digitalt.

Ni ska veta vad de olika delarna i tidningen heter, så som sport och kultur.

Ni ska vet hur en artikel är uppbyggd .

Undervisning

Vi ska läsa olika tidningar både i pappersform och digitalt och titta på artiklarna. Vi kommer göra uppgifter för att träna på att leta i tidningen. Ni kommer läsa och välja artikel som ni ska kunna berätta om. 

Vi kommer gå igenom hur en artikel oftast är skriven. Ni ska själva skriva en artikel.

Bedömning

Ni kommer ha en inlämningsuppgift där ni ska ha skrivit en artikel. Ni ska kunna berätta vilken del av tidningen som den artikeln skulle varit placerad. Ni ska också visa att ni vet vad de olika delarna i en tidning heter. Detta bedöms under lektionstid.

Uppgifter

 • Skriv din artikel.

 • Skriv din artikel

 • Hitta i tidningen

 • Hitta i tidningen

 • Tidningsartikel

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6