👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektavstämning: blå gruppens matematikprojekt

Skapad 2020-02-07 09:07 i 185381 Förskolan Kavat Stockholm Farsta
Förskola
Projektavstämning för blå gruppens matematikprojekt: siffror

Innehåll

 

Vad (innehåll):

Vi i blå gruppen har sedan september 2019 arbetat med matematik som projekt. Vi har främst fokuserat på siffrorna 1,2 3 och 4, samt matematiska begrepp som till exempel antal och värdet av olika siffror. Vi har använt oss av olika sorters skapande: rita och måla med olika tekniker, skriva siffrorna, pyssla och skapa egna siffror med natur- och återvinningsmaterial och limpistoler. Vi har även gått på promenader och haft sifferjakt, vi har varit i skogen och parker och fått olika uppdrag för att lära oss mer om siffror. 

 

När vi introducerat varje siffra har vi gått igenom hur siffran ser ut, hur man gör den (både när man skriver eller visar upp den med sina fingrar). Vi har tränat på hur man skriver varje siffra, samt pysslat och arbetat med varje siffra genom olika uppdrag under några veckors tid. 

 

Barnen beskriver siffror och projektet på olika sätt:

- En etta är ett rakt streck, enkelt att göra! En tvåa är mer som en lång, böjd backe och sedan ett litet streck, som en trottoar längst ned. Trean är två böjda saker som sitter på varandra, som två halva ringar!

- Det är roligt att skapa med pyssel och limpistoler, men man måste vara snabb, för limmet torkar så fort!

- Denna pysselgrej känner jag igen, såhär gjorde vi även när vi arbetade med siffran 2!

- När vi var i skogen letade vi efter pinnar, då skulle pinnarna vara lika långa som en korg! Det var svårt, men jag hittade tre! 

 

Varför (syfte):

Vi har utgått från barnens intressen för siffror och matematik och vi har under höstterminens gång sett ökade kunskaper och ökat intresse hos barnen för siffror, men även för att skapa och pyssla på olika sätt. 

 

Hur (metod):

Vi arbetar med olika skapande material, vi ritar och målar med olika tekniker, vi pysslar och skapar egna siffror med pyssel-, natur- och återvinningsmaterial och limpistoler och vi arbetar med lera för att tillverka egna siffror.

 Vi genomför olika uppdrag och lekar där vi får lära oss mer om siffror, antal, sortering och volym. 

 Vi går på promenader där vi letar efter siffror samt antalet (till exempel: vi letar efter siffran 4, men också "fyra träd", fyra bilar", "fyra hundar", osv. I skogen letar vi reda på tre pinnar, tre kottar, tre stenar, tre kompisar...

 

Vi reflekterar tillsammans med barnen, tittar på bilder från tidigare projekttillfällen och pratar om vad vi gjort, om det var svårt eller enkelt, om man kanske kunde gjort det på annat sätt och andra tankar som uppkommit under projektets gång. 

 

Vi har även under hösten startat igång en matematik- och naturvetenskapshörna där vi bland annat inspireras till att lära oss om matematik, sortering, volym och antal.

 

Vi förmedlar vår dokumentation via våra dokumentationsväggar, via Twitter och Skoplattformen samt muntlig kontakt med vårdnadshavarna. 

 

Projektet fortsätter under vårterminen 2020.

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18