👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för åk 4-6 VT 2020

Skapad 2020-02-07 09:23 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Vi kommer att utöka ordförrådet, grammatiska kunskaper, samtidigt som vi fördjupar oss i italiensk litteratur och samhälle.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Konkretiserade mål för eleven

Du skall kunna:
-förstå olika typer av texter ( berättande, poetiska, beskrivande, förklarande och instruerande) som läses högt eller som du läser själv.
-skriva olika typer av texter.
-jämföra italienskans och svenskans uttal och grammatik.
-jämföra traditioner i Italien och i Sverige.
-jämföra skolgång i  Italien och i Sverige.

Arbetsformer och material

Arbetsformer:
-kommunikativa övningar
-individuellt arbete
-individuellt och gemensamt läsning
-individuellt och gemensamt skrivning
-lek
-sång
-muntliga presentationer

Material:
-litterära verk
-arbetsblad
-stencil
-internet
-spel
-film

Bedömning

Det som kommer att bedömas är din förmåga att:
-tala, läsa,skriva och förstå
Bedömningen kommer att ske kontinuerligt, under lektionstid och med hjälp av hemläxor. Den kan dessutom kompletteras, vid behov, med samtal med föräldrarna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6