Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DNA och evolution

Skapad 2020-02-07 09:37 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
CELLEN OCH ARVET Kap 5 EVOLUTION – LIVETS UTVECKLING Kap 6

Innehåll

Tidsplan

Vi arbetar under vecka 7 och framåt

 

CELLEN OCH ARVET  Kap 5

Fram tom veckan efter sportlovet

Boken

Studi-avsnitt

·    Beskriva några av cellens organeller och deras funktion

·    Förklara vad kromosomer, DNA och gener är och deras funktion

·     Beskriva hur en vanlig celldelning går till

 

sid

286-291

”Djurcellen”

”Celldelning” (fokus på första halvan)

·     Redogöra för den genetiska koden och var den finns.

·     Förklara vad som är speciellt med reduktionsdelning.

·     Beskriva hur vi ärver våra gener.

·     Förklara skillnaden mellan dominanta och vikande anlag och ge några exempel.

·     Beskriva vad en mutation är och vad den kan leda till.

 

sid

292-301

Plussidor

302-305

”kromosomer och anlag”

”Celldelning” (fokus på andra halvan)

”dominanta och recessiva anlag”

”gener och proteiner”

”mutationer”

”Arv och miljö”

EVOLUTION – LIVETS UTVECKLING Kap 6

Fortsättning beroende på vilket NP vi får 1/4

Boken

Studi-avsnitt

·     Ge exempel på hur miljöförändringar påverkar levande organismer.

·     Beskriva hur anpassningar till miljön sker.

·     Förklara hur det naturliga urvalet kan leda till nya arter.

·     Ge exempel på den genetiska variationens betydelse.

·     Förklara vad en mutation är.

 

 

Sid

310-315

”naturligt urval”

”sexuellt urval”

”mutationer och evolution”

”samarbetets evolution”

·     Redogöra för vad Darwin byggde sin evolutionsteori på.

·    Ge några bevis för evolutionsteorin.

Sid

316-319

 

·     Förklara fotosyntesens betydelse för livets utveckling.

·     Beskriva huvuddragen i livets utveckling.

·     Nämna några steg i människans utveckling.

 

Sid

320-326

 

 

Bedömning

Bedömning sker vid lektionsarbeten, laborationer, läxförhör och prov.

Prov annonseras i god tid.

Centrala begrepp

Kap 5: cellkärna, cellvätska, cellmembran, mitokondrie och lysosom (organeller), kromosom, DNA, gen, vanlig celldelning (mitos), den genetiska koden, könsceller, reduktionsdelning (meios), könskromosomerna X och Y, dominant,vikande (recessivt), mutation

Kap 6: anpassning, naturligt och sexuellt urval, evolution, konkurrens och samarbete, genetisk variation och mutation, bevis för evolution, livets utveckling, människans utveckling

Arbetssätt

Vi arbetar med genomgångar, studiebesök, filmer, laborationer, övningsuppgifter och gruppdiskussioner.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: