👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DNA och evolution

Skapad 2020-02-07 09:37 i Matteusskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
CELLEN OCH ARVET Kap 5 EVOLUTION – LIVETS UTVECKLING Kap 6

Innehåll

Tidsplan

Vi arbetar under vecka 7 och framåt

 

CELLEN OCH ARVET  Kap 5

Fram tom veckan efter sportlovet

Boken

Studi-avsnitt

·    Beskriva några av cellens organeller och deras funktion

·    Förklara vad kromosomer, DNA och gener är och deras funktion

·     Beskriva hur en vanlig celldelning går till

 

sid

286-291

”Djurcellen”

”Celldelning” (fokus på första halvan)

·     Redogöra för den genetiska koden och var den finns.

·     Förklara vad som är speciellt med reduktionsdelning.

·     Beskriva hur vi ärver våra gener.

·     Förklara skillnaden mellan dominanta och vikande anlag och ge några exempel.

·     Beskriva vad en mutation är och vad den kan leda till.

 

sid

292-301

Plussidor

302-305

”kromosomer och anlag”

”Celldelning” (fokus på andra halvan)

”dominanta och recessiva anlag”

”gener och proteiner”

”mutationer”

”Arv och miljö”

EVOLUTION – LIVETS UTVECKLING Kap 6

Fortsättning beroende på vilket NP vi får 1/4

Boken

Studi-avsnitt

·     Ge exempel på hur miljöförändringar påverkar levande organismer.

·     Beskriva hur anpassningar till miljön sker.

·     Förklara hur det naturliga urvalet kan leda till nya arter.

·     Ge exempel på den genetiska variationens betydelse.

·     Förklara vad en mutation är.

 

 

Sid

310-315

”naturligt urval”

”sexuellt urval”

”mutationer och evolution”

”samarbetets evolution”

·     Redogöra för vad Darwin byggde sin evolutionsteori på.

·    Ge några bevis för evolutionsteorin.

Sid

316-319

 

·     Förklara fotosyntesens betydelse för livets utveckling.

·     Beskriva huvuddragen i livets utveckling.

·     Nämna några steg i människans utveckling.

 

Sid

320-326

 

 

Bedömning

Bedömning sker vid lektionsarbeten, laborationer, läxförhör och prov.

Prov annonseras i god tid.

Centrala begrepp

Kap 5: cellkärna, cellvätska, cellmembran, mitokondrie och lysosom (organeller), kromosom, DNA, gen, vanlig celldelning (mitos), den genetiska koden, könsceller, reduktionsdelning (meios), könskromosomerna X och Y, dominant,vikande (recessivt), mutation

Kap 6: anpassning, naturligt och sexuellt urval, evolution, konkurrens och samarbete, genetisk variation och mutation, bevis för evolution, livets utveckling, människans utveckling

Arbetssätt

Vi arbetar med genomgångar, studiebesök, filmer, laborationer, övningsuppgifter och gruppdiskussioner.