👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Plastis hos skogsälvorna

Skapad 2020-02-07 10:48 i Skogsbackens Förskola Fristående förskolor
Förskola
Vi lär känna Plastis och lär oss att återvinna plast

Innehåll

Vad- Plastis är ett grönt sopsamlarmonster som gillar plast. Barnen får lära känna Plastis och upptäcka vad han gillar.

Hur- vi träffar Plastis och pratar med honom. Han pratar om plast. Vi funderar vad plast är. Vi pysslar och målar Plastis. En liten Plastis flyttar in i vår utflykt väska tillsammans med Trollis. Plastis gillar skapande, drama dans osv. Vi arbetar med dem olika uttrycksformerna. 

 

Varför - vi skapar och använder många olika uttrycksformer som drama, dans musik. Ger barnen möjlighet att yttrycka sig på olika sätt. Vi fortsätter med att få in hållbarhetstänket och att små handlingar också gör skillnad 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18
  • Kap. 1 FÖRSKOLANS UPPDRAG Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande
    Lpfö 18