👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Norden

Skapad 2020-02-07 11:26 i Backluraskolan Stockholm Grundskolor
Planering geografi Norden
Grundskola 5 Geografi
Geografi: Planering för arbetsområde Norden för årskurs fem.

Innehåll

 Vad ska vi arbeta med och hur kommer det gå till?

Under tolv veckor kommer vi att arbeta med Nordens geografi. Vi använder lärobok i geografi och vi diskuterar innehållet tillsammans. Vi använder också kartböcker samt filmer, eleverna skriver också fakta om länderna samt gör egna frågor. Missar du en lektion är det viktigt att du tar igen det du missat. Vi kommer bl.a. titta på vissa avsnitt av Geografens testamente. UR Skola: https://urskola.se/Produkter/173268-Geografens-testamente-Norden-Tre-huvudstader

 

 

Vad ska du lära dig?

Mål

Lära oss om vad som särskiljer de olika länderna

Lära oss om varför naturen ser olika ut på olika platser.

Lära oss om hur människan påverkar naturen.

Lära oss använda och förstå kartor.

Lära oss namn på platser i Norden.

 

 

Uppgifter

 • 5A Geografi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi Norden åk 5

Godkänd
Mer än godkänd
… Beskriver Nordens natur
 • Ge  4-6
 • Ge  4-6
Du beskriver på ett enkelt sätt några länders natur.
Du beskriver på ett utvecklat sätt de olika ländernas natur.
… Namngeografi
 • Ge  4-6
… Du har baskunskaper om geografiska namn i Norden.
… Du har goda kunskaper om geografiska namn i Norden.
Miljö - hållbar utveckling
 • Ge  4-6
Du kan enkelt beskriva konsekvenser för miljön och ge förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön på ett miljövänligt sätt.
Du kan utförligt beskriva konsekvenser för miljön och förslag på vad man kan göra i vardagen för att påverka miljön på ett miljövänligt sätt.
… Söker information om de Nordiska länderna.
 • Sv
… Söker information från kartboken eller geografiboken på ett i huvudsak fungerande sätt.
… Söker information från kartboken och geografiboken eller en annan geografisk källa på ett relativt fungerande sätt.
… Använder centrala begrepp för arbetsområdet på ett korrekt sätt.
 • Ge  4-6
… Använder några ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
… Använder flera ord och begrepp och förklarar begreppets innebörd och/eller sätter in begreppet i ett sammanhang.