👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Insekter och stenar

Skapad 2020-02-07 11:39 i 093261 Förskolan Sture Stockholm Norrmalm
Förskola
Inför undervisningstillfället Om insekter och stenar

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 Naturvetenskap

 

 

Lärandefokus

 Naturvetenskap micro- och makroperspektiv

Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Förståelse för samband i naturen mellan insekter och växter 

 Samtala om stenar och introducera begrepp som mineraler och bergarter

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Förmåga att utforska och kunna beskriva och reflektera samt kunna urskilja olika former och antal 

 

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

Undersöka stensamling 

skapa troll och insekter av sten

frågesport om insekter

Fortsätter med insektscollage och olika tekniker

Besöka bibliotek

Besöka närområdet och leta efter sten

 

Pedagogisk dialog

 

Under undervisningstillfället vilka frågor ska vi ställa för att skapa pedagogisk dialog?

 Vad är insekter för något?Var finns insekter? Vad är bra med insekter?

Hur många stenar finns det? Varför gnistrar en del stenar?  Färg och form?

Hur kan vi använda olika tekniker?

 

Tidigare erfarenheter, ex vad tror ni ska hända och varför?

Tidigare erfarenheter av stenar som småsten, sand, raukar,stenplattor

Tidigare erfarenhet av småkryp 

 

Utveckling, ex vad tänker ni nu, vad lärde ni er, vad tänkte ni i början?

 Vad det någon skillnad på olika stenar?

Vad det någon skillnad på insekterna?

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 

 

Individuell reflektion 

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

 

 

 

Didaktiska lärdomar

 

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 

 

Vad gick bra/mindre bra och varför?

 

 

Hur fungerade de valda frågorna?

 

 

Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

 

 

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 

 

Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det?

 

 

Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället?

 

 

Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället?

 

 

Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället:

 

 

Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande?

 

 

Att tänka på till nästa planering:

 

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18