Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Redskapsgymnastik åk 5-6

Skapad 2020-02-07 12:22 i Köpinge skola Kristianstad
Grundskola 3 – 6 Idrott och hälsa
Under vecka 7, 9 & 10 kommer vi på idrotten att ägna oss åt redskapsgymnastik. Vi kommer att öva på de motoriska grundformerna; åla, krypa, rotera, hänga, balansera, hoppa, rulla, klättra, springa. Vi kommer att använda oss av olika redskap såsom matta, satsbräda, bom, plint, ringar, räck. Hinderbanor är en självklarhet! Vi kommer arbeta både enskilt och tillsammans med en kompis. Vi kommer även att prata om säkerheten och hur aktiviteterna kan påverka din hälsa. Med REDSKAP som hjälpmedel och med god kroppskontroll kan du göra inprincip vad du vill

Innehåll

Innehåll

Syfte 

Du som elev ska ges förutsättningar att utveckla din allsidiga rörelseförmåga och få intresse att vara fysiskt aktiv. Samt ges möjlighet att samtala om egna upplevelser av den fysiska aktiviteten. Genom att få delta och möta olika gymnastikredskap och andra redskap och göra övningar där sammansatta motoriska grundformer övas. Via dessa saker väcka ett intresse att delta i olika aktiviteter genom att vara fysiskt aktiv.  

 

Mål

 • Utveckla din teknik, kroppskontroll, kroppsuppfattning och rörlighetsförmåga genom att öva på olika gymnastikövningar
 • Utmana dig själv och testa nya övningar
 • Ge exempel på hur man kan förebygga risker vid olika redskapsövningar
 • Samtala om hur det känns att vara fysiskt aktiva och hur aktiviteten påverkar ens hälsa och fysiska förmåga

 

Metod

Genomgång av olika redskap och material, hur dessa kan användas. Vi kommer att träna på olika grovmotoriska rörelser som att åla, krypa, rotera, hänga, balansera, hoppa, rulla med mera. De motoriska grundformerna kommer att övas i olika utmanande redskapsbanor och -stationer, aktiviteter och lekar där flera av grundformerna används samtidigt och tillsammans. 

 

Bedömning & Dokumentation

- Deltar aktivt och gör ditt bästa utifrån dina förutsättningar.

- Hur väl du genomför övningar på olika gymnastikredskap och utan redskap.

- Samtalar om hur det känns att vara fysiskt aktiv.

- Förebygga skador genom att förutse och ge beskrivningar av risker vid olika aktiviteter.

 

Dokumentationen består av observationsprotokoll från undervisningen när eleverna har visat upp olika övningar samt elevernas upplevelser av utförande och deras exempel på hur man kan förebygga skador.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6

Matriser

Idh
Redskapsgymnastik åk 3-6

Redskapsgymnastik

Nivå 1
Godtagbara kunskaper
Nivå 2
Mer än godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Deltar
 • Idh  E 6
Deltar till viss del i lekar, övningar och aktiviteter där vi övar på sammansatta grundformer. T.ex hoppa, springa, stödja, hänga, åla, kasta, fånga, klättra, rulla, balansera, krypa.
Deltar aktivt i lekar, övningar och aktiviteter där vi övar på sammansatta grundformer efter god förmåga.
Deltar aktivt i lekar, övningar och aktiviteter där vi övar på sammansatta grundformer efter bästa förmåga.
Utför
 • Idh  E 6
Utför sammansatta rörelser i olika redskap/övningar men stannar ofta upp i övergångarna mellan de olika grundformerna. Behöver flera försök för att klara övningarna.
Utför sammansatta rörelser i olika redskap/övningar men behöver ibland stanna upp i övergångarna mellan de olika grundformerna. Behöver några försök för att klara övergångarna med flyt och likartat resultat.
Utför sammansatta rörelser i olika redskap/övningar med god balans och tajming i övergångarna mellan de olika grundformerna. Klarar övningen flera gånger efter varandra med samma goda resultat.
Samtala
 • Idh  E 6
Samtalar om hur det känns att vara fysiskt aktiv och använder enstaka ord och begrepp.
Samtalar om hur det känns att vara fysiskt aktiv och använder några ord och begrepp.
Samtalar om hur det känns att vara fysiskt aktiv och använder flera passande ord och begrepp.
Beskriva
 • Idh  E 6
Beskriver på ett enkelt sätt hur redskapsgymnastik kan påverka kroppen och hälsan. Ger exempel på hur man kan förebygga skador.
Beskriver på ett utvecklande sätt hur redskapsgymnastik kan påverka kroppen och hälsan. Ger ett par exempel på hur man kan förebygga och undvika skador.
Beskriver på ett välutvecklande/omfattande sätt hur redskapsgymnastik kan påverka kroppen och hälsan. Ger flera exempel på hur man kan förebygga och undvika skador.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: