👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisar

Skapad 2020-02-07 13:38 i Smörblommans förskola Halmstad
Förskola
I förskolan är barnen involverade i många olika relationer. Detta skapar lustfyllda stunder och ibland konflikter. Barnen behöver träna sig på hur man hanterar olika situationer för att alla ska må bra och trivas. Detta ska förskolan stötta dem i.

Innehåll

Genom arbetet med kompistemat jobbar vi mot att öka barnens förståelse för att alla är lika mycket värda och har samma rättigheter, samt hur man är en bra vän.


Syfte (varför):

 • Lägga fokus på hur man bör vara mot varandra och vikten av vänskap.

 • Utveckla förmågan till empati och omtanke om andra.

 • Stärka medkänsla och inlevelse i andra människors situation.

 • Jobba med Barnkonventionen och barns rättigheter.

 

Hur:

 • Använda oss av handdockorna Kanin och Igelkott

 • Ta upp olika dilemman i vardagen

 • Läsa böcker om vänskap och Barnkonventionen

 • Leka lekar

 • Sjunga kompissånger

 • Dramatisera

 • Skapa kring temat

 • Samlingar i helgrupp och smågrupper

 • Agera positiva förebilder

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18