Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ledarskap och Organisation, del 3

Skapad 2020-02-07 15:21 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Ledarskap och organisation
Ledarskap och Organisation del 3 handlar om kommunikation & konflikt och grupper & grupprocesser.

Innehåll

I den här delen jobbar vi med kommunikation och konflikt - kapitel 5 och

grupper och grupputveckling - kapitel 3.

Boken är "Ledarskap och organisation" (Berglund och Sewerin).

Vi kommer läsa i boken och reda ut begreppen kring kommunikation och konflikt tillsammans. Vad är en transaktionsanalys och när är det bra att använda sig av den kunskapen? Detta kommer vi titta på och jobba med. Vi kommer också se filmen "Remember the Titans", som tar upp en del om grupprocesser, och göra en filmanalys av den.

1. Läsa kapitel 5 i grupper.

2. Svara på frågor på sid 170 och lämna in i Unikum. "Redogör och förklara", frågor 1-8. Du kan svara på frågorna med hjälp av boken men använd dig av dina egna ord när du skriver. Omdöme max C.

3. Studera transaktionsanalys och kommunikation och hitta på egna exempel. Jobba två och två.

4. Läsa kapitel 3.

5. "Resonera och analysera" på sid 104: frågor 3 och 4.

5. Titta på filmen "Remember the Titans".

6. Skriva filmanalys och lämna in svaren i Unikum.

Uppgifter

 • Frågor på sid 170

 • Transaktionsanalys

 • Filmanalys "Remember the Titans"

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.
  Led  -
 • Grupprocesser, grupputveckling och konflikthantering.
  Led  -
 • Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet.
  Led  -

Matriser

Led
Ledarskap och organisation del 3

E
D
C
B
A
Förståelse av teorier och begrepp
Eleven redogör översiktligt för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation.
Eleven redogör utförligt för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av begrepp inom ledarskap och organisation.
Användande av teorier och begrepp
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven översiktligt olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven enkla resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven välgrundade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.
Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven utförligt och nyanserat olika företeelser och sammanhang. Dessutom för eleven välgrundade och nyanserade resonemang om teoriernas och modellernas användbarhet.
Kunskap om grupper och grupprocesser
Eleven redogör översiktligt för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet.
Eleven redogör utförligt för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hur individer och grupper fungerar inom en organiserad verksamhet.
Kunskap om kommunikation och konflikt
Eleven redogör också översiktligt för former för kommunikation och samverkan samt metoder som kan användas vid konflikthantering och för att skapa motivation. Dessutom värderar eleven med enkla omdömen de olika formerna och metoderna.
Eleven redogör också utförligt för former för kommunikation och samverkan samt metoder som kan användas vid konflikthantering och för att skapa motivation. Dessutom värderar eleven med enkla omdömen de olika formerna och metoderna.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för former för kommunikation och samverkan samt metoder som kan användas vid konflikthantering och för att skapa motivation. Dessutom värderar eleven med nyanserade omdömen de olika formerna och metoderna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: