👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ALGEBRA OCH EKVATIONER

Skapad 2020-02-07 18:42 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola 8 Matematik
När du skriver uttryck använder du en bokstav, en variabel, som ibland kan betyda ett okänt tal. Algebra är ett matematikområde där du använder lagarna från aritmetiken för att räkna med generella matematiska symboler.

Innehåll

 

Arbetsområde: Algebra och ekvationer                (kap 3 Mondo matematikboken 8 )

 

Innehåll (ur kursplanen centrala innehåll)

 

Algebra

·       Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.

  • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  • Metoder för ekvationslösning.

·       Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar

·       Beräkningar med procent

 

Konkretisering av mål

 

I detta matematikavsnitt ät målet att du ska lära dig

·       Att förenkla olika typer av algebraiska uttryck, t.ex. uttryck med flera räknesätt, parenteser

·       Att tal och figurer kan utvecklas på olika sätt eller enligt olika mönster och hur man kan beskriva dessa mönster med algebraiska och geometriska uttryck

·       Vad som menas med en variabel och hur man kan använda variabler i vardagliga situationer

·       Lösa och formulera problem med hjälp av ekvationer

 

 

Arbetsformer  

 

Vi kommer att ha

·       Genomgångar på tavlan

·       Samarbete i mindre grupper

·       Enskilt arbete med uppgifter i boken eller andra övningsuppgifter

·       Redovisningar muntligt och skriftligt

·       Laborativa aktiviteter

·       Läxor

 

Begrepp

 

Algebra, uttryck, förenkla, prioriteringsregler, kvadreringsregler, konjugatregel, formel, mönster, aritmetisk talföljd, geometrisk talföljd, likhet, ekvation, variabel

Elevens ansvar och delaktighet

 

Det är elevens ansvar att aktivt arbeta och göra uppgifter och läxor.

Efter grundkursen är det elevens val att gå vidare med fördjupning eller att repetera.

Det är också elevens ansvar att arbeta ikapp enligt planeringen efter frånvaro.

 

Bedömning

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att

·       ta ansvar för dina matematikstudier genom att

1.       ha med rätt material till lektionerna

2.       arbeta utan att störa andra

3.      att göra läxor på ett tillfredsställande sätt

·       uppnå de konkretiserade målen ovan genom att

1.       du deltar aktivt i matematiska samtal i helklass eller i mindre grupp

2.       du gör diagnoser och test

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidsplan för kap 3: Algebra och ekvationer åk 8

 

Veckor

Avsnitt

Innehåll

7

3.1 Förenkling av parentesuttryck

Göra förenklingar där finns plustecken framför parentes eller minus.

 

 

9

3.2 Multiplikation med parentesuttryck

Multiplicera in i parentes. Multiplikation av tvåt parentesuttryck.

 

 

11

3.3 Kvadreringsregler och konjugatregeln

Förstå och använda kvadreringsregler och konjugatregeln.

 

 

11-12

3.4 Förenkla och beräkna värdet av uttryck

Göra förenklingar

 

 

12

Kapiteldiagnos, Repetition

 

13

TEST 3.1 – 3.4

 

13

3.5 Formler

 

Använda formler, kunna skriva om formler

14

3.6 Mönster

 

Mönster i aritmetiska och i geometriska talföljder

14-15-16

3.7 Problemlösning med ekvationer

Använd ekvationer för att lösa matematiska problem

 

 

16

3.8 Procent och ekvationer

Beräkningar med procent

 

17

Kapiteldiagnos, Repetition

 

17

TEST 3.5 – 3.8

 

 

 

 

 

 

Bedömningsmatris:     Kap 3         Algebra och ekvationer åk 8

 

Matte syfte

E

C

A

 

Kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

 

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer.

 

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer.

 

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer.

 

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

 

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra med tillfredsställande resultat.

 

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra med gott resultat.

 

Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom algebra med mycket gott resultat.

 

Argumentera logiskt och föra matematiska resonemang.

 

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler med viss anpassning till syfte och sammanhang.

 

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.

 

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler med god anpassning till syfte och sammanhang.