👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Självporträtt åk 1-6

Skapad 2020-02-09 12:42 i Modersmålsenheten Kristianstad
Grundskola F Modersmål
Under detta temat kommer ni att arbeta med självporträtter.

Innehåll

Under Januari och Februari månad arbetar eleverna med att göra ett självporträtt.

De arbetar med att identifiera olika grammatiska beteckningar på danska, att utveckla sitt ordförråd och att utveckla språket genom att undersöka sig själv genom musik, konst och bild.

De ska göra en collage med bilder där beskriver vem de är, hitta ett konst bild som beskriver dem, och en bit musik som de tycker representerar dem som personer.

Eleverna kommer alltså att arbeta mycket med beskrivande ord och meningar.

Eleverna ska också skriva flera texter där de till ex. ska utforska vem de tror de kommer bli när de är 50.

De kommer även att fylla i ett schema där de beskriver sina favorit mat, djur och mera.

Syftet med projektet är bl.a. att stödja eleverna i att jämföra danska och svenska språket, och för mig som lärare att lära känna eleverna.

Matriser

Ml
ML Att skriva (åk 1-6)

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
6.Skriva olika slags texter med språklig variation
Strukturer
Visar förståelse för bilder, tecken och symboler
Skriver flera bokstäver och kopplar till bokstavsljuden
Skriver ord eller meningar och kortare texter
Skriver med egna ord en sammanhängande text
Språkliga drag
Skriver enkla ord till meningar med stor bokstav och punkt
Skriver berättande texter med enkla handlingar
Använder sig av texttypiska drag vid skrivande
Använder olika tekniker för att anpassa sin text till syfte och mottagare
Ämnesrelaterade ord och begrepp
Använder de flesta ord på ett enkelt sätt
Använder ord och begrepp ganska väl
Använder ord och begrepp på ett passande sätt för sammanhanget
Använder en variation av ord och begrepp på ett kreativt sätt
7. Använda regler för språkriktighet
Formar bokstäver på ett funktionellt sätt och skriver läsligt för hand/på datorn
Följer vanliga stavningskonventioner (stavningsregler)
Följer grammatiska reglerna för meningsbyggnad och interpunktion
Behärskar stavningsregler och grammatiska regler för meningsbyggnad och interpunktion
8. Föra resonemang om likheter och skillnader i språket
Jämförelser med svenskans bokstäver
Jämförelser med språkets struktur mellan modersmålet och svenska som t.ex. ljud, ordföljd, interpunktion, betoningar och stavningsregler
Jämförelser med meningsbyggnad med svenskan som t.ex. ordklasser och satsdelar
Reflekterar över likheter och skillnaden mellan modersmålet och svenskan för språk- användning