👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text

Skapad 2020-02-09 17:03 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 3 Svenska
Du ska arbeta med hur en berättande text är uppbyggd och träna dig i att ge omdömen om egna och andras texter.

Innehåll

Innehåll - Vad?

Kursplan i ämnet - ämnets syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. 

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

- urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

 

Arbetssätt och undervisning - Hur?

Du kommer att:

- få läsa berättande texter tillsammans och enskilt.

- få skriva berättande texter tillsammans och enskilt med inledning, handling med problem och avslut med lösning utifrån läsbron.

- arbeta med hur en berättande text är uppbyggd.

- arbeta med språklära/språkets struktur och skrivregler - stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.

- bearbeta din text.

- skriva text på dator.

- arbeta med självbedömning och kamratbedömning.

 

Tidsram:

Vecka 3-6.

 

Bedömning:

Du ska visa att du kan:
- skriva en berättande text med läslig handstil samt på dator.
- stava för dig bekanta ord och som du hittar i elevnära texter.
- använda dig av stor bokstav, punkt och frågetecken.
- skriva en berättande text med tydlig struktur som inledning, handling och avslutning.
- bearbeta och förtydliga din text.
- ge enkla omdömen om såväl din egen text samt kamraters.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3

Matriser

Sv
Berättande text

Rubrik 1

På väg
Kunskapskrav åk 3
Fördjupning
Skrivregler, meningsbyggnad
Du blandar inte stora och små bokstäver.
Du använder stor bokstav, punkt och frågetecken i dina texter.
Du använder stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken säkert i dina texter.
Språklära
Du stavar korta ord som fyller ut/binder ihop texter och skriver övriga ord ljudenligt.
Du stavar ord som du ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
Du är säker på stavning av de flesta orden i dina texter.
Struktur och uppbyggnad
Du skriver med stöd av skrivmall berättande texter med inledning, handling och avslutning.
Dina berättande texter har tydlig inledning, handling och avslutning.
Dina berättande texter är välutvecklade och har tydlig inledning, handling och avslutning.
Handstil, dator
Du skriver kortare meningar samt svar med läslig handstil och kan med stöd använda dator.
Du skriver enkla texter med läslig handstil och på dator.
Du skriver längre texter med tydlig handstil och på dator.
Bearbetning
Med stöd bearbetar och förtydligar du dina texter på ett enkelt sätt.
Utifrån respons bearbetar och förtydligar du dina texter på ett enkelt sätt.
Du bearbetar själv och förtydligar du dina texter på ett enkelt sätt.
Självbedömning
Du återberättar både egna och andras texter som du läst.
Utifrån givna frågor ger du enkla omdömen om dina och andras texter.
Du ger enkla omdömen om dina och andras texter.