Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik Myran/Larven

Skapad 2020-02-09 21:13 i Båtstorp Österåker
Förskola
Teknik på Myran/Larven

Innehåll

Syfte

Barngruppen ska få vetskap om vad teknik är, kan se ut samt hur teknik kan användas som finns i vår omgivning. Barnen ska ges möjligheten till ett utforskande och prövande inom teknik. Vi vill uppmärksamma tekniken i barnens vardag.  Vi vill undervisa barnen i hur teknik kan fungera. Vi vill att barnen ska utmanas, ställa frågor  samt bli nyfikna på olika former av teknik.

Vem ska göra det?

Alla pedagoger på avdelningen. 

Vad gör vi?

Barnen ges möjlighet att pröva på ”vardags” teknik. Barngruppen kommer få använda saxar, öppna och stänga olika material , dra upp och ner dragkedjan, låsa och öppna olika saker etc. 

I våra undervisningsstunder med skapande kommer barnen få pröva  olika tekniker samt olika material. Vi kommer använda olika penslar, svampar, lera, gips, olika förbrukningsmaterial etc.

Under matsituationen kommer vi föra samtal och ställa frågor om besticken som används, varför de ser ut som de gör, vad de används till, hur barnen kan använda dem. 

Vi kommer utmana barnen i sitt konstruktionsbyggande med nytt byggmaterial samt befintligt. Barnen ska få uppleva och ta del av varandras tankar och idéer i ett utforskande. 

 Barnen kommer ges möjlighet att få utforska samt använda sig av digital teknik som lärplattan och projektor. 

Vi kommer använda oss av digital teknik för att se på teknikfilmer, Teknikpatrullen för att barnen ska få en visuell bild av vad teknik kan vara.

Vi kommer ställa öppna frågor till barnen. Vi kommer benämna att det är teknik vi utforskar, undersöker eller använder.

Vi  kommer diskutera tekniken som finns i barnböcker när vi läser med barnen. 

När?

Vi har planerad undervisning 3 dagar i veckan där fokuset kommer vara teknik. Under samlingarna kommer innehållet ha kopplingar till teknik. Vi kommer föra samtal med barnen under samlingarna om vad teknik är, hur det kan se olika, användningsområde etc. Under på och avklädning får barnen pröva enklare teknik som dra upp och ner dragkedjan, stänga skorna med kardborreband. Under den fria leken både ute och inne prövar barnen på olika tekniker. 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: