👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återvininngsstaden

Skapad 2020-02-10 08:37 i Snäckbacken Förskola Dibber Sverige AB
Förskola
Återvinningsstaden är det som vi kommer att arbeta med. Vi ser att detta tema kan anpassas efter alla åldrar på förskolan och att det finns ett intresse hos barnen. Detta tema ska genomsyra hela verksamheten. Vi på Sjöhästen kommer att arbeta med hur en stad är uppbyggd, samt vad som finns och använda oss av återvunnet material i enlighet med vårt Tema "Hållbar utveckling".

Innehåll

Mål enligt läroplan

 

Vad vill vi ska hända i barnens utveckling?

Vi vill att barnen ska få en förståelse för hur en stad är uppbyggd, samt använda oss av material som vi redan har.


Vad är det allra viktigaste barnen ska få med sig

De ska få en ökad förståelse för hur man kan använda sig av material som vi redan har för att skapa en stad.


Hur ska det märkas på barnen?

Vill vi se att barnen ska ta för sig och börja leka o prata om temat, utan att vi pedagoger har strukturerat upp det åt dem. Vi vill också att det ska märkas i barnens intresse, nyfikenhet och upptäckarglädje.


Hur bidrar det till barnens långsiktiga utveckling?

Det utvecklar deras förmåga att utforska och utmanas i sociala samspel. Att de får en miljö och världsuppfattning.


Vilken påverkan får det vi har tänkt på verksamheten i stort?

Barnen kommer att känna sig delaktiga i verksamheten, genom att vi lyssnar in vad de själva vill göra om detta tema och vad de kan.

 

 För vem?

 För Sjöhästens barn.

 

Vilka kompetenser i personalgruppen gynnar det vi tänkt?

Vi har engagerade och kreativa pedagoger gör detta möjligt. 

 

Vilka arbetsformer?

Vi kommer att arbeta i två eller fler mindre grupper, samt kommer vi också att arbeta i helgrupp. Genom det kommer vi att ge barnen möjlighet till att bli nyfikna till att vilja våga prova sig fram.

 

Vilka arbetssätt ska vi använda? Hur tänker vi att de gynnar det vi vill ska hända?

Vi kommer att kommunicera med tal, tecken och bilder.

 

Hur ska vi följa upp och utvärdera arbetsområdet?

Det gör vi bland  annat under våra reflektionsveckor.

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
    Lpfö 18
  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18