👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och fantasi

Skapad 2020-02-10 10:05 i Solrosens förskola Helsingborg
Förskola
Barn har en medfödd lust att utforska sin omvärld. Genom fantasi, lek och språk kan verkligheten bli lättare att förstå. Nu beger vi oss in i fantasins magiska värld....

Innehåll

Syfte: Vårt syfte är att barnen på Droppen ska utvecklas till trygga och självständiga individer som vågar ta initiativ och samspela med både barn och vuxna. Vi vill även att barnen ska få ett utökat ordförråd för att kunna uttrycka sig och kommunicera med sin omgivning.

 

Vad ska läras? Självständighet , självkänsla  och ett utökat ordförråd genom olika uttryckssätt.

 

Varför skall just detta läras?  Trygghet och tillit - för att våga delta i aktiviteter. Samspel -  är grunden för livslångt lärande och är grunden till att våga leka . Genom observationer gjorda i vår verksamhet har vi sett att gruppen intresserat sig av gömma och tittut lekar. Vi tar vara på barnens intresse och deras behov. 

 

Hur ska lärandet ske? Genom en undervisning där olika projekt och aktiviteter kommer att erbjudas. Magi , fantasi och Babblarnas bok "Babola Salabim" kommer att ligga till grund för projekten.

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18