👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No Planet No _____

Skapad 2020-02-10 10:47 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Bild
Just nu pågår en trend där man skapar budskap där man delar med sig av vad man skulle sakna om jorden skulle gå under. Rubriken för uppgiften är No Planet No ____

Innehåll

Först gör vi en gemensam skissövning i grupper om tre där vi spånar inom området 

INDIVIDUELL UPPGIFT - Arbetsordning

VAL: No Planet No ______

- Fundera på VAD du skulle SAKNA om jorden skulle gå under. 

- Hur kan du GESTALTA (visa med hjälp av symboler/ bilder) ditt val?

- Tänk på att ditt innehåll ska vara väl genomtänkt och att du ska motivera ditt val inför resten av gruppen genom en kort muntlig presentation. 

= Här finns inte utrymme för politiska symboler, kränkande budskap eller eventuella "tramsbudskap". 

Prata med Petra innan påbörjar din uppgift.

(inspiration hittar du i länken nedan)

 

PRAKTISKT GENOMFÖRANDE

Skissa: No Planet No ______ med valfri stil på valfri plats på pappret så att det passar in i motivet.

Skissa: ditt motiv 

 

Visa Petra

 

Sudda blyertslinjerna så att de blir nästintill osynliga (du behöver kunna se linjerna i ditt motiv)

Färglägg motivet och texten med akvarellfärg

 

Signa + fota av + lämna in i classroom

 

Förbered dig vad du ska presentera muntligt inför gruppen.

 

Vi redovisar under lektionen v.10

Tisdag 3 mars 7:Grön 

Fredag 7:Gul & 7:Lila

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 9
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  C 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  C 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
  Bl  C 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  C 9
 • Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  A 9
 • I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
  Bl  A 9
 • Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
  Bl  A 9
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  A 9