👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Love

Skapad 2020-02-10 11:15 i Elinebergsskolan Helsingborg
Grundskola 6
This unit is all about love and you will learn about some amazing love stories.

Innehåll

Mål för området: 

  • att kunna läsa, förstå och översätta en eller flera av texterna i unit 9 (Gleerups)
  • att förstå hörövningar 
  • att kunna återberätta texten med egna ord
  • att kunna använda futurum och berätta om något som ska hända
  • att skriva en dikt

 

Detta bedöms:

  • hur du förstår det du läser
  • hur du förstår det du hör
  • hur du kan återberätta det du har hört/läst

Matriser

Love

Läs- och hörförståelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förståelse av olika engelska texter
Du kan förstå det mesta av innehållet i olika typer av texter. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå det mesta av innehållet i olika typer av texter. Du förstår viktiga detaljer i texterna.
Du kan förstå både helhet och detaljer i olika typer av texter.
Förståelse av det du hör på engelska
Du förstår det mest väsentliga innehållet i tydligt talad engelska.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad engelska.
Du kan förstå helhet och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad engelska.
Redogöra för innehållet
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Du visar din förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer.
Strategier
Du kan välja och använda någon strategi.
Du kan välja och använda några strategier.
Du kan välja och använda flera strategier.