👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt liv

Skapad 2020-02-10 11:18 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Vi skriver texter om vårt liv och hur det är 2020. Vi fokuserar på att skriva detaljerat.

Innehåll

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med 2-4 texter. Texterna ska utgår från varje individ med fokus på att förmedla till framtiden hur det är idag. Jag vill att ni tränar på att skriva så detaljerat som möjligt med mycket beskrivningar.

De elever som vill kommer att få dela med sig av sina texter till en insamling som Nordiska museet bedriver.

Kopplat till textarbetet kommer vi även att följa ur serien "Jakten på den glömda historien".

 

Syfte

 Vi tränar på att skriva texter för att stärka språket och den skriftliga förmågan. Vi tränar även på att formulera egna åsikter och tankar såväl muntligt som skriftligt samt koppla samman skriven text med bilder. Vidare tränar vi även på att söka och kritiskt värdera information från olika källor.

 

Bedömning

 Eleverna kommer att få muntlig och skriftlig feedback på texter för att veta vad man behöver fokusera på att utveckla vid nästa uppgift. Två av texterna har jag lagt till som uppgifter och dessa kommer jag skriva bedömningar på.

 

Uppgifter

 • Människorna i mitt liv

 • Människorna i mitt liv

 • Människorna i mitt liv

 • Min dag

 • Mitt liv 2042

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6